Życzenia Świąteczne :)

Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu,
zimowych na zewnątrz
jaśniejących pierwszą gwiazdką,
co daje nadzieję na następny Rok

wszystkim słuchaczom studiów podyplomowych i wykładowcom

życzą pracownicy Departamentu Studiów Podyplomowych 

Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu