Praktyki na studiach podyplomowych

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu dba o to, aby słuchacze po ukończeniu studiów byli dobrze przygotowani do wykonywania swoich zawodów i oprócz wiedzy teoretycznej posiadali również praktyczne umiejętności. Z tego względu program kształcenia poszerzony jest o zajęcia warsztatowe, których dopełnienie stanowią praktyki zawodowe.

Słuchacze studiów podyplomowych o charakterze kwalifikacyjnymi zobligowani są do odbycia praktyk zawodowych. Komórką organizacyjną uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Dział Współpracy z Zagranicą i Praktyk Studenckich. Do chwili obecnej uczelnia zawarła ponad 300 stałych Umów o współpracy z różnymi podmiotami w Polsce i za granicą. Słuchacze mogą odbywać praktykę również w miejscach spoza listy uczelnianej – muszą one jednak zapewniać realizację Ramowych programów praktyk i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.

Wymiar praktyk na studiach podyplomowych:

  • Logopedia z emisją głosu – 180 godz.
  • Przygotowanie pedagogiczne – 150 godz.
  • Doradztwo zawodowe – 40 godz.
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 180 godz.
  • Dydaktyka jęz. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 60 godz.

Miejsce odbywania praktyki i jej przebieg są ściśle związane z kierunkiem studiów. Podczas praktyk słuchacze WSH realizują wcześniej ustalone zagadnienia wg Ramowych planów praktyk.

Do pobrania:

Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę – studia podyplomowe

Podanie do Dziekana-zaliczenie pracy zawodowej-staży-wcześniejsze praktyki 2020

Zaświadczenie potwierdzające osiągnięcie efektów kształcenia-aktualizacja 1.10.2020

Wykaz Instytucji Partnerskich

Praktyki – krok po kroku

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH

ul. Traugutta 61a
26-600 Radom, pokój 103
tel/fax. 48 363 22 90 w. 45, 48 363 22 90 wew. 43
e-mail: biurokariery@wsh.pl,  praktyki@wsh.pl