Donosiciel czy bohater? O sygnalistach w miejscu pracy

Zapraszamy na wydarzenie live na Facebook’u Studiów Podyplomowych WSH –
już 7 lipca 2021 o godz. 18:00 rozpocznie się webinar:
Donosiciel czy bohater? O sygnalistach w miejscu pracy.

Dyrektywa unijna o sygnalistach nakłada m.in. na firmy zatrudniające więcej niż 50 pracowników obowiązek umożliwienia bezpiecznego anonimowego zgłaszania nieprawidłowości. W trakcie webinarium zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z wdrożeniem przepisów UE:

1. Sygnalista – czyli kto? Społeczne postrzeganie whistleblowingu.
2. Sygnalista jak źródło wiedzy o nieprawidłowościach.
3. Dyrektywa o ochronie sygnalistów – case study.
4. Aspekty praktyczne ochrony sygnalistów.
5. Najpopularniejsi światowi sygnaliści.

 


 

Zapraszamy do dołączenia i zadawania pytań!


Eryk Brodnicki – Prezes Zarządu Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o., Approved Whistleblowing Compliance Officer, audytor II stopnia PIKW, audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001:2015, audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według ISO 27001:2017, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, certyfikowany księgowy CIK. Jako przedstawiciel Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej jest koordynatorem studiów podyplomowych realizowanych w WSH we współpracy z Instytutem.