GRADUACJA 2021

Absolwenci roku 2021 tworzyli na Uczelni wiele niezapomnianych wspomnień. Powróćmy zatem do wydarzeń z lat  2018-2021, aby przypomnieć sobie studia w WSH w Radomiu.Graduacja to dla studentów i słuchaczy Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu bardzo ważne wydarzenie. Towarzyszy mu zawsze podniosła atmosfera, wręczane są wtedy wyróżnienia dla najlepszych absolwentów. Jest to czas nie tylko miłych wspomnień, pożegnań, ale także podejmowania ważnych decyzji, m.in. tych o kontynuowaniu kształcenia.

Z uwagi na sytuacje w naszym kraju , zamiast tradycyjnego spotkania z Władzami Uczelni i wykładowcami w Auditorium Primum zapraszamy Społeczność Akademicką do wysłuchania przemówienia Pani Rektor, prof. WSH – dr Elżbiety Kielskiej .

 

Absolwenci roku 2021 tworzyli na Uczelni wiele niezapomnianych wspomnień. Powróćmy zatem do wydarzeń z lat  2018-2021, aby przypomnieć sobie studia w WSH w Radomiu.