Studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych

Program nowego kierunku studiów podyplomowych przygotowuje słuchaczy do aplikowania o środki unijne i rozliczania funduszy unijnych w obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. W trakcie studiów omówione zostaną możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych przedsiębiorców w oparciu o finansowanie projektów ze środków europejskich. Studia maja wysoce praktyczny charakter i umożliwiają słuchaczom nabycie umiejętności sporządzania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz ich ewaluacji, rozliczania, monitorowania oraz oceny od względem merytorycznym i formalnym.

Opiekunem merytorycznym studiów jest dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz – doktor nauk technicznych, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie ukończyła magisterskie studia oraz doktoranckie 3-go stopnia. Laureatka edycji tytułu Kobiety Przedsiębiorczej w regionie radomskim (2016). Posiada doświadczenie zawodowe jako Manager, ekspert gospodarczo-biznesowy i wykładowca. Jest specjalistką z zakresu nowych materiałów i technologii, ekspertką ds. funduszy europejskich i analiz gospodarczo-biznesowych w ramach PO IG, PO IR, PO WER oraz innych regionalnych programów. Od 2014 roku jako ekspert i recenzent współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i wojewódzkimi Urzędami Marszałkowskimi. Doktor Emilia Żuchowska-Kotlarz może także pochwalić się światowymi nagrodami z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących nowych technologii. Jest autorką publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Wykonawca kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących transferu wiedzy, nowych technologii i innowacji. Ceni przede wszystkim pracowitość, rzetelność i terminowość.

 

Więcej informacji o kierunku – TUTAJ