Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022!

Studenci i Słuchacze – naukę czas zacząć! Październik przyszedł szybko, a to oznacza powrót w mury uczelni! 16 października o godz. 11.00 w Auditorium Primum Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2021/2022.  Władze Uczelni serdecznie zapraszają na to wydarzenie wszystkich studentów, zwłaszcza studentów I roku, wykładowców oraz pracowników. W programie m.in.: wykład inauguracyjny

prof. WSH dr. Leszka Mellibrudy pt.: „KIM JESTEŚ, KIM PRAGNĘ I  MOGĘ BYĆ”

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  1. Gaude Mater Polonia.
  2. Przemówienie J.M. dr Elżbiety Kielskiej, prof. WSH.
  3. Wystąpienie Kanclerza dr Gerarda Maja, prof. WSH.
  4. Immatrykulacja.
  5. Wystąpienie zaproszonych Gości.
  6. Odczytanie nadesłanych adresów.
  7. Przemówienie przedstawiciela Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
  8. Wykład inauguracyjny –prof. WSH dr Leszek Mellibruda pt.: „KIM JESTEŚ, KIM PRAGNĘ I  MOGĘ BYĆ”
  9. Gaudeamus Igitur

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!