Wykłady zdalne – Microsoft Teams

Szanowni Słuchacze i Wykładowcy Mając na względzie zapewnienie ciągłości procesu dydaktycznego w naszej Uczelni, w czasie rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19, zajęcia dydaktyczne będą prowadzone za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania. Od zjazdu  4/5 kwietnia 2020 roku, część zajęć dydaktycznych będzie realizowana w formie online, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Prosimy w  miarę możliwości organizacyjnych...

Czytaj więcej

UCZELNIA ONLINE

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest przygotowana do prowadzenia zajęć w formie online – nasi pracownicy i wykładowcy zostali przeszkoleniu w zakresie zarządzania swoją pracą zdalnie. Dzięki Platformie Teams wszystkie planowe zajęcia są realizowane z bezpośrednim udziałem wykładowców i słuchaczy.   Taka forma zajęć pozwalana na uczestniczenie w nich z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Każdy nasz słuchacz może...

Czytaj więcej

Rekrutacja na studia podyplomowe

Departament Studiów Podyplomowych serdecznie zaprasza do zapisu na kierunki studiów podyplomowych, które rozpoczną się w październiku 2020 r.! Wykaz kierunków studiów podyplomowych na rok akademicki 2020/2021: Excellent Lider – kreowanie przywództwa, wywieranie wpływu i budowanie wizerunku Nowość! Zwalczanie przestępczości gospodarczej i podatkowej Nowość! Professional Business Manager Nowość! Creative Brand Management – kreowanie i...

Czytaj więcej

Dofinansowanie studiów – sprawdź skąd pozyskać dotacje

Urząd pracy zapłaci za Twoje studia! Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów osoba bezrobotna otrzyma stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy: osoba bezrobotna, osoba poszukująca pracy....

Czytaj więcej