Business English

Studia przygotowują do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym i mogą służyć jako przygotowanie do egzaminu z angielskiego języka biznesowego English for Business oferowanego na całym świecie przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową. Program skierowany jest do osób z dobrą znajomością ogólnego języka angielskiego, zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności w tym obszarze języka angielskiego oraz osób planujących rozpoczęcie pracy w firmach, w których potrzebna jest znajomość języka biznesowego.

W programie studiów m.in.: Business Writing: podstawowe zasady pisania listów handlowych, korespondencja służbowa, korespondencja handlowa, Business Skills: język prezentacji, narad, negocjacji, konferencji, rozmów telefonicznych oraz kontaktów służbowych, zagadnienia translacji: cechy charakterystyczne języka specjalistycznego, tłumaczenie tekstów języka biznesu.

                        REKRUTACJA Radom                              REKRUTACJA Piotrków Tryb.