Cennik szkoleń i kursów

Szkolenia są skierowane do wszystkich zainteresowanych osób, niezależnie od ich wykształcenia. Szkolenie uruchamiane jest po osiągnięciu wymaganej minimalnej liczby uczestników.

Masz pytania?

Skontaktuj się z wybranym oddziałem:

 

RADOM

ul. Traugutta 61a

tel. 48 362 13 32

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ul. Narutowicza 24a

tel. 44 645 21 00

 

LICZBA GODZIN CENA TERMIN MIASTO
SZKOLENIA ZAWODOWE
Pracownik administracyjno – biurowy 40 590,-
Specjalista ds. funduszy unijnych 40 590,-
Specjalista ds. kadr i płac 40 590,-
Specjalista ds. księgowości 40 590,-
Specjalista ds. logistyk 40 590,-
Przedstawiciel handlowy 40 590,-
SZKOLENIA MENEDŻERSKIE
Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi 8 290,-
Rekrutacja i selekcja pracowników 8 290,-
Zarządzanie superwizyjne firmą 8 290,-
Praca z trudnym klientem 8 290,-
Coaching menedżerski 8 290,-
Przywództwo i delegowanie zadań 8 290,-
Kluczowe umiejętności negocjacyjne 8 290,-
PSYCHOLOGIA I ROZWÓJ OSOBISTY
Trening asertywności 8 290,-
Techniki autoprezentacji 8 290,-
Zarządzanie czasem 8 290,-
Wypalenie zawodowe – objawy i sposoby radzenia sobie 8 290,-
FINANSE
Rachunkowość od podstaw 40 590,-
Księgowość od podstaw 40 590,-
Podatkowa książka przychodów i rozchodów 40 590,-
Audyt finansowy 40 590,-
Biznesplan – aspekty praktyczne 8 290,-
OBSŁUGA KOMPUTERA
Profesjonalna obsługa komputera (pakiet biurowy) 40 590,-
Obsługa programu Płatnik 40 590,-
Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów z wykorzystaniem komputera 40 590,-
Photoshop – kurs podstawowy 40 590,-
PRAWO
Postępowanie administracyjne – aspekty praktyczne 2 dni 16 390,-
Prawo pracy 4 dni 16 390,-
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2 dni 16 390,-
Zamówienia publiczne w aspekcie zmian obecnych i przyszłych 4 dni 16 390,-
SZKOLENIA JĘZYKOWE
Język angielski – kurs podstawowy 10 dni 60 690,-
Język rosyjski – kurs podstawowy 10 dni 60 690,-
Język arabski – kurs podstawowy 10 dni 60 690,-
Business English 10 dni 60 690,-
Język angielski dla pracowników administracji 10 dni 60 690,-
Język polski dla obcokrajowców 10 dni 60 690,-
Język angielski dla dzieci 10 dni 16 690,-
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
Coaching w pracy nauczyciela 1 dzień 8 290,-
Przeciwdziałanie agresji u dzieci w wieku przedszkolnym 1 dzień 8 290,-
Praca z dzieckiem upośledzonym umysłowo – podstawy psychologiczne i dydaktyka 1 dzień 8 290,-
Drama jako metoda wychowania dzieci i młodzieży 1 dzień 8 290,-
Warsztat pracy doradcy zawodowego w szkole 1 dzień 8 290,-
Nowoczesne metody nauczania 1 dzień 8 290,-
Umiejętności społeczne i interpersonalne nauczyciela 1 dzień 8 290,-
SZKOLENIA DLA SAMORZĄDÓW
Szkolenie dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2 dni 16 390,-