Coaching i mentoring

O STUDIACH:

Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia szkoleń. Słuchacze, podczas studiów, wypracowują cechy profesjonalnego coacha, uczą się jak zdobyte zasoby wiedzy i umiejętności odpowiednio zastosować do zmotywowania i towarzyszenia klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania, pomożesz np. znaleźć balans między życiem osobistym a zawodowym, pozostać lub powrócić na wytyczone drogi, a także rozwijają umiejętności interpersonalne przydatne w innych kontekstach zawodowych (np. w pracy menedżera). Zajęcia obejmują warsztaty i wykłady, które wpływają również silnie na osobisty rozwój.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia szkoleń;
 • nabędzie cechy profesjonalnego coacha;
 • dowie się, jak zdobyte zasoby wiedzy i umiejętności odpowiednio zastosować do zmotywowania i towarzyszenia klientowi w celowym usprawnieniu jego funkcjonowania;
 • rozwinie umiejętności interpersonalne przydatne w innych kontekstach zawodowych (np. w pracy menedżera), a także poszerzy wiedzę, którą może wykorzystywać w pracy konsultanta;
 • zrozumie istotę coachingu;
 • pozna różne typy coachingu;
 • lepiej pozna siebie i swoje predyspozycje do pełnienia roli coacha;
 • rozwinie swoje kompetencje interpersonalne;
 • pozna różne modele sesji coachingowych;
 • zdobędzie praktyczne umiejętności stosowania metod i narzędzi coachingowych;
 • będzie potrafił zaplanować własną ścieżkę kariery jako zawodowego trenera;
 • będzie potrafił pracować z grupą i stosować zdobytą wiedzę podczas studiów;

WYKŁADOWCY:


WSPÓŁPRACA:


ADRESACI STUDIÓW

 • profesjonalni doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie rozwoju zawodowego;
 • dyrektorzy, kierownicy, profesjonaliści zatrudnieni w działach HR;
 • psychologowie i terapeuci;
 • osoby pracujące w roli coacha, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe;
 • osoby pragnące doskonalić się zawodowo i osobiście;

PROGRAM STUDIÓW:

 • specyfika pracy coachingowej
 • narzędzia pracy mentora
 • struktura i przebieg sesji coachingowej
 • coaching biznesowy
 • life coachnig
 • etyka w pracy coacha i mentora
 • trening personalny
 • praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami
 • metody radzenia sobie z klientem trudnym
 • sesje superwizowane
 • kreatywność w pracy coacha
 • praktyczny warsztat mentoringu
 • komunikacja i metakomunikacja w relacji z klientem;
 • strategia i narzędzia budowania marki osobistej;

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH,
KADRY I 
PŁACE
Program studiów 180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów nniestacjonarne lub online
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od wtorku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1800 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z kwesturą: kwestura@wsh.pl