Compliance w organizacji – NOWOŚĆ!

Wzrost znaczenia skutecznego zarządzania ryzykiem wpływa na rozwój dziedziny compliance, która obejmuje strategię etycznego i odpowiedzialnego zarządzania organizacją. Dzięki polityce compliance przedsiębiorstwo stanie się bardziej konkurencyjne na rynkach krajowych i międzynarodowych, a osoby posiadające kompetencje wdrażania tej polityki będą niezwykle atrakcyjne na rynku pracy.

W programie m.in.: metodyka tworzenia funkcji compliance, monitoring i zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji, audyt compliance, Compliance Officer – kompetencje i zadania.

 

                      REKRUTACJA Radom                               REKRUTACJA Piotrków Tryb.