Compliance w organizacji – NOWOŚĆ!

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Wzrost znaczenia skutecznego zarządzania ryzykiem wpływa na rozwój dziedziny compliance, która obejmuje strategię etycznego i odpowiedzialnego zarządzania organizacją. Dzięki polityce compliance przedsiębiorstwo stanie się bardziej konkurencyjne na rynkach krajowych i międzynarodowych, a osoby posiadające kompetencje wdrażania tej polityki będą niezwykle atrakcyjne na rynku pracy.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • pozna różnice pomiędzy funkcją compliance a rolą audytu wewnętrznego oraz rolą departamentów prawnych i komórek bezpieczeństwa;
 • nauczy się stosować w praktyce podstawowe zasady compliance;
 • zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie projektowania wybranych elementów systemu zarządzania ryzykiem;
 • zdobędzie zawód przyszłości – Compliance Officer;
 • będzie potrafił wdrażać politykę compliance, skutecznie wykorzystywać różnorodne instrumenty prawne i etyczne w ramach jednostek administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw;
 • zdobędzie przewagę konkurencyjną zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych;

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance;
 • specjaliści z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych;
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocje zachować etycznych;

PROGRAM STUDIÓW:

 • otoczenie prawne organizacji
 • etyka w zarządzaniu organizacją
 • metodyka tworzenia funkcji compliance
 • Compliance Officer – kompetencje i zadania
 • monitoring i zarządzanie ryzykiem braku zgodności
 • IT Compliance – mechanizmy bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • zasady i wymagania dokumentacyjne
 • budowanie świadomości wśród pracowników oraz whistleblowing
 • przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji
 • audyt compliance
 • skuteczne raportowanie funkcji compliance oraz tworzenie mierników jakości
 • compliance w praktyce – gra scenariuszowa

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

COMPLIANCE W ORGANIZACJI
Program studiów 180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1800 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl