Creative Brand Management

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.

O STUDIACH:

Kreowanie i zarządzanie marką to czynniki decydujące o sukcesie firmy. Wraz ze wzrostem świadomości marketingowej na świecie, wzrosły również wymagania, co do prezentowania swojego produktu w sposób atrakcyjny i wyjątkowy. Potencjalny odbiorca chce poznać markę już na etapie przeglądania Internetu, czy zdjęć/filmów udostępnianych na portalach społecznościowych. Dzięki obecności w świecie wirtualnym firma zyskuje na wiarygodności, ale jednoczenie naraża się na niedostosowanie działań marketingowych do oczekiwań rynku. Aby móc zarządzać swoją marką w sposób kompleksowy i atrakcyjny, należy poznać wszystkie nowoczesne metody komunikacji z odbiorcą, wykorzystujące kreatywne rozwiązania i na bieżąco śledzić zmiany zachodzące w otoczeniu firmy.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do kreatywnego zarządzania marką;
 • pozna jakie metody komunikacji uzyskują największe korzyści i będą atrakcyjniejsze dla odbiorców;
 • zdobędzie kompleksową wiedzę z zakresu budowania strategii marketingowej firmy;

PARTNER:

 

 

 

Agencja Social Media; Certyfikowany Partner Google

 


ADRESACI STUDIÓW

 • obecni oraz przyszli marketingowcy, menedżerowie, kierownicy działów;
 • osoby, które chcą zdobyć umiejętności zarządzania marką z wykorzystaniem kreatywnych rozwiązań;

PROGRAM STUDIÓW:

 • Trening personalny
 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja
 • Savoir vivre w biznesie i etykieta biznesowa
 • Sztuka argumentacji
 • Coaching
 • Motywacja i integracja zespołu.
 • Tożsamość firmy
 • Rodzaje wizerunku
 • PR
 • Strategia budowania marki i jej wizerunku
 • Zarządzanie informacją
 • Komunikacja z mediami
 • Wizerunek w sytuacjach kryzysowych
 • Networking – budowanie relacji z klientem
 • Zarządzanie marką w social mediach
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych
 • Podstawy grafiki – Corel
 • Zarządzanie stroną internetową
 • PR w Internecie
 • Język wypowiedzi i creative writing
 • Sponsoring
 •  Strategia CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Budowanie kultury Lean
 • Zarządzanie jakością
 • Psychologia biznesu

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

CREATIVE BRAND MANAGEMENT
Program studiów 200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 3000 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl