Doradztwo podatkowe

Zajęcia prowadzone przez doradców podatkowych oraz kadrę dydaktyczną uczelni łączącą wiedzę akademicką z praktyką sędziowską, radcowską i adwokacką. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego, a uprzednio złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego oraz mogą ubiegać się o zatrudnienie w charakterze asystenta doradcy podatkowego, pełnić nadzór merytoryczny nad biurem rachunkowym w sprawach podatków, podjąć pracę w Ministerstwie Finansów, dziale doradztwa podatkowego, referacie finansów i podatków urzędu gminy/urzędu miejskiego/starostwa powiatowego, komórce ds. podatków i egzekucji.

W programie studiów m.in.: źródła i wykładnia prawa podatkowego, międzynarodowe prawo podatkowe, zobowiązania i postępowanie podatkowe, pisma procesowe, etyka doradcy podatkowego, ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg, postępowanie podatkowe z elementami postępowania egzekucyjnego w administracji.

                        REKRUTACJA Radom                              REKRUTACJA Piotrków Tryb.