Dydaktyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (studia kwalifikacyjne)

Program jest skierowany do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, w tym nauczycieli języka angielskiego w różnych placówkach edukacyjnych. Studia przygotowują się do przystąpienia do egzaminów językowych na poziomie B2, uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. WSH jest Certyfikowanym Centrum Egzaminacyjnym TOEIC, gdzie słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość zdania egzaminu na preferencyjnych warunkach.

W programie studiów m.in.: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, praktyczna nauka języka angielskiego, literatura anglojęzyczna dla dzieci, kulturoznawstwo, fonetyka, pedagogika zabawy w edukacji lingwistycznej, psychologiczno-pedagogiczne elementy w edukacji lingwistycznej, przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie B2.

                        REKRUTACJA Radom                              REKRUTACJA Piotrków Tryb.