Edukacja i wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmu (studia kwalifikacyjne)

Celem studiów zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą na temat autyzmu, kryteriami i metodami diagnostycznymi, najnowszymi tendencjami w terapii, metodami i formami pracy, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, problemami rodzin oraz sposobami ich wspierania. Uczestnik studiów poszerzy swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb tych uczniów. W trakcie praktyk zapozna się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Adresatami studiów są nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy.

W programie studiów m.in.: psychologia kliniczna, diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, sytuacja rodziny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w grupie rówieśniczej, metody edukacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trening umiejętności społecznych.

                        REKRUTACJA