Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia kwalifikacyjne)

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od 1 października 2019 roku kwalifikacje w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie można uzyskać tylko w systemie pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich.

 

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem w/w uprawnień zapraszamy do zapisu na jednolite studia magisterskie na kierunku

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 

 

UWAGA! PROMOCJA

700 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie na studia do 10 sierpnia!