Etyka i filozofia

O STUDIACH:

Program studiów skierowany jest skierowany przede wszystkim do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które chcą zdobyć przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotów: “etyka” i “filozofia.”

Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli oraz spójny z aktualną podstawą programową kształcenia w zakresie etyki i filozofii. Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Absolwent studiów otrzymuje kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do nauczania filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia zdobywają kwalifikacje wyłącznie do nauczania w szkołach podstawowych, a absolwenci studiów drugiego stopnia – we wszystkich typach szkół.

Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz.1289).


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • nabędzie umiejętności przygotowania scenariusza i zrealizowania lekcji z zakresu filozofii/etyki oraz ewaluowania swoich działań w tym zakresie
 • pogłębi swoją wiedzę z zakresu filozofii i etyki, ze szczególnym uwzględnieniem historii filozofii, filozofii współczesnej, etyki ogólnej i społecznej
 • nabędzie umiejętności krytycznej oceny wyborów etycznych i światopoglądowych
 • będzie uczestniczył w merytorycznych dyskusjach i ulepszał umiejętności obrony własnych poglądów filozoficznych

ADRESACI STUDIÓW

 • nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przygotowujący się do prowadzenia zajęć z zakresu etyki/filozofii, posiadający już kwalifikacje pedagogiczne
 • absolwenci studiów wyższych w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, posiadający przygotowanie pedagogiczne
 • pedagodzy, wychowawcy, opiekunowie oraz wszystkie osoby, których praca zawodowa ma związek z kształtowaniem postaw moralnych
 • osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu filozofii i etyki

PROGRAM STUDIÓW:

 • Wprowadzenie do filozofii
 • Historia filozofii
 • Filozofia kultury i sztuki
 • Filozofia polityki
 • Filozofia nauki
 • Filozofia prawa
 • Elementy kultury i kulturoznawstwa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Elementy logiki
 • Etyka ogólna
 • Etyka stosowana
 • Etyka społeczna i polityczna
 • Etyka biznesu
 • Etyka wychowania
 • Etyka zawodowa nauczyciela
 • Bioetyka – wybrane zagadnienia
 • Psychologia moralności – wybrane zagadnienia
 • Prawa dziecka
 • Metodyka nauczania filozofii i etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Praktyki zawodowe

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

PSYCHOLOGIA BIZNESU
Program studiów 350 godz. (w tym 60 godz. praktyk)
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1500 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl