Grafika komputerowa i multimedialna

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Grafika komputerowa i multimedialna są działami informatyki niezbędnymi w dzisiejszym świecie do tworzenia materiałów, które są przeznaczone do drukowania lub prezentacji wizualnych. Celem studiów jest zapoznanie studenta z modelowaniem grafiki 2D i 3D, obsługą programów graficznych, zastosowaniami grafiki a także z rodzajami mediów i obszarami ich wykorzystania. Zdobyta wiedza oraz uzyskane przez studenta umiejętności, pozwalają na integrowanie tekstu, dźwięku, grafiki, animacji oraz sekwencji wideo przy tworzeniu prezentacji multimedialnych.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę na temat tworzenia materiałów przeznaczonych do druku oraz prezentacji wizualnych;
 • dowie się jak wykorzystywać zdjęcia, ilustracje zdigitalizowane za pomocą skanera, aparatu cyfrowego czy kamery do tworzenia wizualizacji;
 • pozna modelowanie grafiki 3D;
 • zdobędzie umiejętności obsługi programów graficznych;
 • pozna techniki animacji, montażu cyfrowego;
 • zdobędzie umiejętności tworzenia stron internetowych;
 • będzie przygotowany do twórczego rozwijania zastosowań grafiki komputerowej na potrzeby internetu i multimediów;
 • nabędziesz wiedzę i umiejętności integrowania tekstu, dźwięku, grafiki, animacji oraz sekwencji wideo;

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby zajmujące się projektowaniem witryn internetowych;
 • osoby pracujące w reklamie;
 • osoby zainteresowane generowaniem grafiki dla aplikacji, filmu oraz gier komputerowych;
 • nauczyciele przedmiotów informatycznych;

PROGRAM STUDIÓW:

 • grafika wektorowa
 • systemy CAD
 • grafika rastrowa
 • projektowanie graficzne
 • podstawy użytkowania systemów komputerowych
 • projektowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych
 • projektowanie wizualne interfejsu graficznego aplikacji na platformy mobilne w oparciu o podstawy projektowania UX/HCD
 • modelowanie grafiki trójwymiarowej z elementami druku 3D
 • graficzna wizualizacja tekstu
 • projektowanie stron www
 • przygotowanie do druku (DTP)
 • podstawy animacji
 • fotografia cyfrowa – techniki obróbki
 • projekt końcowy

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA
Program studiów 200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1700 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl