Grafika komputerowa i multimedialna

O STUDIACH:

Grafika komputerowa i multimedialna są działami informatyki niezbędnymi w dzisiejszym świecie do tworzenia materiałów, które są przeznaczone do drukowania lub prezentacji wizualnych. Celem studiów jest zapoznanie studenta z modelowaniem grafiki 2D i 3D, obsługą programów graficznych, zastosowaniami grafiki a także z rodzajami mediów i obszarami ich wykorzystania. Zdobyta wiedza oraz uzyskane przez studenta umiejętności, pozwalają na integrowanie tekstu, dźwięku, grafiki, animacji oraz sekwencji wideo przy tworzeniu prezentacji multimedialnych.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę na temat tworzenia materiałów przeznaczonych do druku oraz prezentacji wizualnych;
 • dowie się jak wykorzystywać zdjęcia, ilustracje zdigitalizowane za pomocą skanera, aparatu cyfrowego czy kamery do tworzenia wizualizacji;
 • pozna modelowanie grafiki 3D;
 • zdobędzie umiejętności obsługi programów graficznych;
 • pozna techniki animacji, montażu cyfrowego;
 • zdobędzie umiejętności tworzenia stron internetowych;
 • będzie przygotowany do twórczego rozwijania zastosowań grafiki komputerowej na potrzeby internetu i multimediów;
 • nabędziesz wiedzę i umiejętności integrowania tekstu, dźwięku, grafiki, animacji oraz sekwencji wideo;

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby zajmujące się projektowaniem witryn internetowych;
 • osoby pracujące w reklamie;
 • osoby zainteresowane generowaniem grafiki dla aplikacji, filmu oraz gier komputerowych;
 • nauczyciele przedmiotów informatycznych;

PROGRAM STUDIÓW:

 • grafika wektorowa
 • systemy CAD
 • grafika rastrowa
 • projektowanie graficzne
 • podstawy użytkowania systemów komputerowych
 • projektowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych
 • projektowanie wizualne interfejsu graficznego aplikacji na platformy mobilne w oparciu o podstawy projektowania UX/HCD
 • modelowanie grafiki trójwymiarowej z elementami druku 3D
 • graficzna wizualizacja tekstu
 • projektowanie stron www
 • przygotowanie do druku (DTP)
 • podstawy animacji
 • fotografia cyfrowa – techniki obróbki
 • projekt końcowy

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA
Program studiów 200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od wtorku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1700 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z kwesturą: kwestura@wsh.pl