Kierunki z obszaru IT

Departament Studiów Podyplomowych oferuje następujące kierunki z obszaru IT:

  • Grafika komputerowa i multimedialna
  • Menedżer sieci komputerowych
  • Nowoczesne aplikacje biznesowe
  • Informatyka dla nauczycieli