KONTAKT ONLINE

REKTOR

prof. WSH – dr Elżbieta Kielska

e-mail: ekielska@wsh.pl

KANCLERZ

prof. WSH – dr Gerard Paweł Maj

e-mail: gmaj@wsh.pl

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

prof. WSH – dr Andrzej Gołębiowski

e-mail: agolebiowski@wsh.pl

DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW STRATEGICZNYCH i TECHNICZNYCH

prof. WSH – dr Adam Ziółkowski

e-mail: aziolkowski@wsh.pl

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

prof. WSH – dr Magdalena Płotczyk

e-mail: mplotczyk@wsh.pl

 

 

 

PROREKTOR

prof. WSH – dr Agnieszka Sadowska

e-mail: asadowska@wsh.pl

Dziekanat Wyższej Szkoły Handlowej

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Magdalena Urbańska e-mail: murbanska@wsh.pl

Microsoft Teams: dziekanat_l@wsh.pl

Skype: dziekanat_1@wsh.pl

dyżury online: Wtorek – Piątek – 10.00 – 14.00 Sobota – Niedziela – 9.00 – 15.00

Departament Studiów Podyplomowych

 

Dyrektor Departamentu Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

e-mail: ewitkowska@wsh.pl

e-mail: podyplomowe@wsh.pl

Microsoft Teams: ewitkowska@wsh.pl

Skype: Estera Witkowska

dyżury online: wtorek-sobota godz. 8:00-16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

email: kdusinska@wsh.pl

Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@wsh.pl

Skype: Katarzyna Dusińska

dyżury online: wtorek-sobota godz. 8:00-16:00

Dziekanat Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych

mgr Katarzyna Pyszczek-Michalak e-mail:kpyszczek@wsh.pl

Microsoft Teams: dziekanat_4@wsh.pl

Skype: dziekanat_4@wsh.pl

dyżury online: Wtorek – Piątek- 10.00-14.00 Sobota – Niedziela – 9.00 – 15.00

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

mgr Agnieszka Kopyt e-mail: akopyt@wsh.pl

Microsoft Teams: dziekanat_3@wsh.pl

Skype: dziekanat_3@wsh.pl

dyżury online: Wtorek – Piątek- 10.00-14.00 Sobota – Niedziela – 9.00 – 15.00

Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji

mgr Marta Wójcikowska e-mail: mwojcikowska@wsh.pl

Microsoft Teams: dziekanat_2@wsh.pl

Skype: dziekanat_2@wsh.pl

dyżury online: Wtorek – Piątek- 10.00-14.00 Sobota – Niedziela – 9.00 – 15.00

BIURO KANCLERZA

Kierownik Biura Kanclerza mgr Marta Kania-Jurczak e-mail:mkania-jurczak@wsh.pl

Microsoft Teams: marta.kania-jurczak@wsh.pl,

biuro.kanclerza@wsh.pl

Scype: biuro.kanclerza@wsh.pl

dyżury online: Wtorek, czwartek 14.00 – 16.00 Środa i Piątek 11.00 -13.00 Sobota 9.00-15.00

BIURO REKTORA

Kierownik Biura mgr Barbara Białkowska e-mail:bbialkowska@wsh.pl rektor@wsh.pl

Microsoft Teams: barbara.bialkowska@wsh.pl

Microsoft Teams: stypendia@wsh.pl

Skype: barbara.bialkowska@wsh.pl

dyżury online: Stypendia – wtorek – sobota godz. 11.00-13.00 Biuro Rektora – piątek godz. 10.00-11.00, sobota godz. 9.00-11.00

BIURO ZAŁOŻYCIELA

Kierownik Biura mgr Marlena Kupidura e-mail: mkupidura@wsh.pl

Microsoft Teams: marlena.kupidura@wsh.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Kierownik Działu mgr Aneta Stefańczyk e-mail: astefanczyk@wsh.pl

Microsoft Teams: aneta.stefanczyk@wsh.pl

dyżury online: Wtorek i piątek godz. 10.00 – 12.00

DZIAŁ ORGANIZACJI DYDAKTYKI

Kierownik Działu mgr Edyta Dębowska e-mail: edebowska@wsh.pl

Microsoft Teams: edyta.debowska@wsh.pl

Skype: edyta.debowska@wsh.pl

dyżury online:wtorek i czwartek, 11.00-13.00, sobota 9.00-15.00

mgr Katarzyna Ozimek
e-mail: kozimek@wsh.pl

Microsoft Teams: katarzyna.ozimek@wsh.pl

Skype: katarzyna.ozimek@wsh.pl

dyżury online:
Środa i piątek 11.00 – 13.00, sobota 9.00 – 15.00

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH

Dyrektor Działu mgr Paulina Marcinkiewicz e-mail: zagranica@wsh.pl,

Microsoft Teams: praktyki_1@wsh.pl

Skype: praktyki_1@wsh.pl

Dyżury online: Wtorek – piątek 12:00-14:00, Sobota 9:00- 15:00 mgr Anna Mączyńska

Microsoft Teams: praktyki_2@wsh.pl

Skype: praktyki_2@wsh.pl

Dyżury online: Wtorek – piątek 12:00-14:00, Sobota 9:00- 15:00

DZIAŁ MARKETINGU

Kierownik Działu Dominika Majstrak-Szczepaniak e-mail: dmajstrak@wsh.pl

Microsoft Teams: dominika.majstrak@wsh.pl

Scype: dominika.majstrak@wsh.pl

Dyżury online: Wtorek-piątek 11.00 – 13.00, Sobota 09.00 – 15.00

DZIAŁ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA i DOKUMENTACJI TOKU STUDIÓW

Kierownik Działu mgr Katarzyna Marcinkiewicz- Marszałek e-mail: kmarcinkiewicz@wsh.pl

Microsoft Teams: katarzyna.marcinkiewicz-marszalek@wsh.pl

Scype: katarzyna.marcinkiewicz-marszalek@wsh.pl

dyżury online:
Wtorek – Piątek: 11.00–13.00
sobota: 09.00-15.00

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dyrektor Biura mgr Estera Witkowska e-mail: ewitkowska@wsh.pl e-mail: podyplomowe@wsh.pl

Microsoft Teams: ewitkowska@wsh.pl

dyżury online: wtorek-sobota 8-16

 

 

 

 

 

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

email: kdusinska@wsh.pl

Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@wsh.pl

Skype: Katarzyna Dusińska

dyżury online: wtorek-sobota godz. 8:00-16:00

 

KWESTURA

Kwestor mgr Agnieszka Leszczyńska e-mail: kwestura@wsh.pl

Microsoft Teams: kwestura_2@wsh.pl

Skype: kwestura_2@wsh.pl

dyżury online: Wtorek – Piątek- 10.00-12.00 Sobota – 10.00 – 15.00

mgr Agnieszka Marciniak e-mail: amarciniak@wsh.pl

Microsoft Teams: kwestura_1@wsh.pl

Skype: kwestura_1@wsh.pl

dyżury online: Wtorek – Piątek- 10.00-12.00 Sobota – 10.00 – 15.00

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Kierownik mgr Natalia Dudzińska e-mail: ndudzinska@wsh.pl

Microsoft Teams: natalia.dudzinska@wsh.pl

Skype: natalia.dudzinska@wsh.pl

dyżury online: Wtorek – Piątek- 10.00-12.00

DZIAŁ KADR

Kierownik mgr Katarzyna Majka

Microsoft Teams: kadry_1@wsh.pl

Skype: kadry_1@wsh.pl

dyżury online: Wtorek – Piątek- 10.00-12.00

mgr Beata Dumin-Frąk bdumin-frak@wsh.pl

Microsoft Teams: kadry_2@wsh.pl

Skype: kadry_2@wsh.pl

wtorek – godz. 10.00 – 12.00 czwartek – godz. 10.00 – 12.00 sobota – godz. 13.00 – 16.00

Robert Rogala

BIBLIOTEKA i WYDAWNICTWO

Dyrektor Biblioteki

mgr Irmina Szlendak

e-mail: biblioteka@wsh.pl

Microsoft Teams: biblioteka_1@wsh.pl

Skype: biblioteka_1@wsh.pl

Wtorek – Piątek 10:00 – 12:00 Sobota: 10:00 – 15:00

mgr Olga Grudzień

Microsoft Teams: biblioteka_2@wsh.pl

Skype: biblioteka_2@wsh.pl

Wtorek – Piątek 10:00 – 12:00 Sobota: 10:00 – 15:00

Kontakt:

Siedziba Samorządu Studentów:

Microsoft Teams: samorzad@wsh.pl

Skype: samorzad@wsh.pl

e-mail: samorzad@wsh.pl

SAMORZĄD STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ W RADOMIU W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 


Samorząd Studentów

Przewodniczący Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów WSH

Kacper Bąba

Microsoft Teams: kacper.baba@wsh.pl

Zastępca Przewodniczącego Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów WSH

Agnieszka Gregier

Microsoft Teams: agnieszka.gregier@wsh.pl

Sekretarz Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów WSH.

Maciej Głogowski

Microsoft Teams: maciej.glogowski@wsh.pl


ROBERT ROGALA

HELPDESK TEAMS

Alona Kondrashova

kom. +48 609 295 524

e-mail: helpdesk.teams@wsh.pl

Microsoft Teams: helpdesk.teams@wsh.pl

Środa – Niedziela 10:00 – 18:00