SZKOLENIE ZMIANY W PODATKU VAT W 2020 ROKU

  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
  SZKOLENIE ZMIANY W PODATKU VAT W 2020 ROKU


  Adres zamieszkania

  miastowieś

  Dane kontaktowe:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Szkolenia – Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu w celu rejestracji na szkolenie, w tym otrzymywaniu komunikatów dotyczących szkolenia w formie wiadomości e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w szkoleniu. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

  WARUNKI UCZESTNICTWA - PRZECZYTAJ !

  Akceptuję warunki uczestnictwa  Dane do faktury (wpisać, jeśli dotyczy):