Logistyka łańcucha dostaw

Studia przygotowują do pracy w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, należących do kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz poprawy ich rentowności i wartości. Program studiów umożliwia zapoznanie z teorią i praktyką logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, przyczynami dynamicznego rozwoju logistyki i zarządzania, trendami rozwojowymi oraz technikami i narzędziami stosowanymi w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o stanowiska takie jak: operatorzy logistyczni, projektanci infrastruktury logistycznej, menedżerowie ds. logistycznych, dyrektorzy łańcucha dostaw, planiści.

W programie studiów m.in.: logistyka międzynarodowa i globalna, podstawy zarządzania łańcuchem dostaw, logistyka dystrybucji, logistyka transportu i spedycja, jakość w łańcuchu dostaw, logistyczna obsługa obrotów handlowych ze Wschodem, zakupy i logistyka zaopatrzenia, zapasy i składowanie w łańcuchu dostaw, projektowanie systemów logistycznych.

 

                        REKRUTACJA Radom                              REKRUTACJA Piotrków Tryb.