Logopedia z emisją głosu (studia kwalifikacyjne)

O STUDIACH:

Program jest skierowany do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i instruktora emisji głosu w placówkach szkolnych i służbach zdrowia, posiadających dobry słuch i nienaganną wymowę, a także filologów, pedagogów i psychologów. Podczas studiów słuchacze zdobywają kwalifikacje do pracy w charakterze logopedy, wiedzę i narzędzia niezbędne do diagnozowania zaburzeń mowy, prowadzenia zajęć terapeutycznych, korygowania wad mowy u dzieci.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę i narzędzia niezbędne do diagnozowania zaburzeń mowy oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych;
 • dowie się, jak udzielać porad rodzicom i nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dziecka;
 • nabędzie umiejętności korygowania wad mowy u dzieci;
 • nabędziesz uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy w przedszkolach, szkołach i ośrodkach dla dzieci z wadami słuchu;
 • może podjąć pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach foniatrycznych i rehabilitacyjnych, szpitalach, sanatoriach oraz prywatnych gabinetach logopedycznych;
 • zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę z zakresu medycyny, lingwistyki i psychologii;
 • będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z impostacji i emisji głosu z elementami rehabilitacji;

WSPÓŁPRACA:

 

 

 

 

 

 


ADRESACI STUDIÓW

 • absolwenci kierunków nauczycielskich i pedagogicznych;
 • osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i instruktora emisji głosu w placówkach szkolnych i służbach zdrowia;
 • osoby posiadające dobry słuch i nienaganną wymowę;
 • filolodzy, pedagodzy, psychologowie;

PROGRAM STUDIÓW:

 • zagadnienia logopedyczne
 • fonologia i fonetyka artykulacyjna
 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • rozwój mowy dziecka
 • dyslalia
 • profilaktyka logopedyczna
 • terapia zaburzeń emocjonalnych
 • metody badań logopedycznych
 • diagnozowanie zaburzeń mowy
 • emisja głosu
 • komunikacja alternatywna
 • elementy foniatrii i psychiatrii
 • kultura języka ortofonia języka polskiego
 • oligofazja i zaburzenia mowy w założonych zespołach chorobowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU
Program studiów 600 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 4 semestry
Praktyki 60 godz.
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od wtorku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1800 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z kwesturą: kwestura@wsh.pl