Mediacje rodzinne

O STUDIACH:

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z rodzinami, osobami w trudnej sytuacji życiowej i po traumatycznych doświadczeniach osobistych. Kierunek ten przygotowuje do pracy mediatora w zakresie radzenia sobie z kryzysami i konfliktami rodzinnymi. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać alternatywne metody w rozwiązywaniu sporów. Może również ubiegać się o wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe i udostępniane sądom.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • będzie uczestniczył w zajęciach realizowanych według programu studiów, który jest zgodny ze standardami szkolenia Mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania konfliktów i sporów przy Ministrze Sprawiedliwości;
 • podniesie kwalifikacje zawodowe w zakresie pracy z rodziną, osobami w trudnej sytuacji życiowej i po traumatycznych doświadczeniach osobistych;
 • zdobędzie wiedzę i praktyczne umiejętności wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów;
 • zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wybranych dziedzin prawa, psychologii, pedagogiki społecznej, mediacji i negocjacji;
 • pozna zasady interwencji kryzysowej oraz zagadnienia związane z prezentowaniem siebie wobec innych osób;
 • pozna metody i techniki pracy mediatora;
 • może ubiegać się o wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe i udostępniane sądom;

WSPÓŁPRACA:

 

 

 

 

 

 

 


ADRESACI STUDIÓW

 • kuratorzy sądowi;
 • pracownicy służby zdrowia;
 • policjanci, strażacy, strażnicy miejscy;
 • pracownicy MOPS, PCPR;
 • ratownicy medyczni
 • pedagodzy szkolni, psychologowie, członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • studenci psychologii, pedagogiki, bezpieczeństwa wewnętrznego;

PROGRAM STUDIÓW:

 • psychologia rodziny
 • psychologia emocji i motywacji
 • psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu na ludzi
 • mediacje w polskim prawie rodzinnym i cywilnym
 • komunikacja i konflikty interpersonalne
 • prawne aspekty rozwiązywania konfliktów rodzinnych i małżeńskich;
 • strategie i techniki pracy mediatora rodzinnego
 • osobowość mediatora
 • uczestnictwo mediatora w rozprawie sądu rodzinnego
 • warsztat konstruowania ugód i protokołów w mediacji
 • etyka zawodu mediatora

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

MEDIACJE RODZINNE
Program studiów 180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1500 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl