Mediator i kurator sądowy

Celem studiów jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia praktyki mediacyjnej w zakresie mediacji: cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych, w sporach zbiorowych w zakresie podstawowym. Absolwenci uzyskują podstawowe kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu mediatora, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku uzyskując jednocześnie prawo do starania się o wpis na listę stałych mediatorów sądowych. Analiza prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego oraz rodzinnego i opiekuńczego w powiązaniu z blokiem przedmiotów zawodowych ułatwi absolwentom studiów podjęcie zawodu kuratora sądowego, przygotowanego do pracy w środowisku osób poddanych próbie, którym sąd orzekł wykonanie określonych środków karnych.

W programie studiów m.in.: prawo karne, prawo rodzinne i opiekuńczo-wychowawcze, teoria konfliktów, alternatywne rozwiązywanie sporów, diagnoza i wywiad środowiskowy w pracy kuratora, elementy psychologii klinicznej, teoretyczne podstawy i metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej, etyka i podstawy prawne pracy kuratora sądowego, postępowanie mediacyjne, warsztaty mediacyjne.

                        REKRUTACJA