Menedżer sportu

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Popularność sportu i zdrowego stylu życia w Polsce i na świecie stale rośnie. Zainteresowanie Polaków różnymi dyscyplinami sportu poprzez ich udział w organizowanych wydarzeniach sportowych pokazuje, jak dużą rolę odgrywa umiejętna organizacja przedsięwzięć z udziałem publiczności. Dodatkowo istotnym elementem wpływającym na popularność danego sportu, czy klubu sportowego jest sprawne zarządzanie organizacjami sportowymi, czy to na szczeblu państwowym, czy regionalnym. Dlatego tak ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za zarządzanie obszarem sportowym, były kompetentne i skuteczne. Dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów z zakresu Menedżer sportu przyszli menedżerowie będą w stanie zapewnić realizację celów sportowych przy uwzględnieniu realiów rynkowych.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • nabędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania organizacją sportową (obiektem sportowym, klubem sportowym, klubem fitness, itp.)
 • zdobędzie umiejętność organizowania komercyjnych i niekomercyjnych impres sportowych i rekreacyjnych;
 • poszerzy wiedzę z zakresu psychologii sportu;
 • nabędzie kompetencje menedżerskie i rozwinie w tym zakresie swoje umiejętności;

ADRESACI STUDIÓW

 • kadra kierownicza i pracownicy klubów sportowych;
 • trenerzy;
 • instruktorzy;
 • nauczyciele wychowania fizycznego;
 • pracownicy związków i federacji sportowych;
 • pracownicy sportowych departamentów administracji publicznej;
 • organizatorzy imprez sportowych;
 • osoby zajmujące się turystyką sportową, rekreacją, promocją zdrowia i edukacją sportową;
 • działacze i wolontariusze instytucji sportowych;
 • sportowcy, którzy kończą karierę w sporcie wyczynowym;
 • osoby zainteresowane problematyką zarządzania w sporcie oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu;

PROGRAM STUDIÓW:

MODUŁ I – Zarządzanie w sporcie

– Podstawy zarządzania.
– Zarządzanie sportem w biznesie.
– Zarządzanie projektami w sporcie.
– Zarządzanie karierą sportową.
– Planowanie imprez masowych i zarządzanie ich organizacją.

MODUŁ II – Marketing w sporcie

– Plan marketingowy.
– Promocja organizacji sportowych i wydarzeń sportowych.
– Kreatywne formy promocji.
– Budowanie wizerunku – PR.
– Współpraca z mediami.
– Komunikacja z klientem.

MODUŁ III – Finansowo-prawne aspekty w sporcie

– Efektywne finansowanie w sporcie.
– Budżetowanie i analiza finansowa.
– Sponsoring w działaniach marketingowych.
– Struktura i funkcjonowanie jednostek sportowych.
– Prawne aspekty działalności jednostek sportowych, w tym status prawny sportowca i zasady organizacji wydarzeń sportowych.
– Ryzyko i odpowiedzialność w sporcie – stosowanie dopingu, wypadki sportowe.

MODUŁ IV – Kompetencje menedżerskie

– Zarządzanie zasobami ludzkim.
– Budowanie zespołu i relacji w grupie.
– Psychologia sportu – wyzwania, niepowodzenia, porażka, sukces.
– Kierowanie zespołem w warunkach stresu i pod presją.
– Coachingowy styl zarządzania.
– Zarządzanie w sytuacji kryzysowej.
– Zasady i metody rekrutacji.
– Negocjacje w biznesie.
– Warsztat z praktykiem.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

MENEDŻER SPORTU
Program studiów 200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 2500 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl