Menedżer sportu

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Popularność sportu i zdrowego stylu życia w Polsce i na świecie stale rośnie. Duże zainteresowanie Polaków różnymi dyscyplinami sportu oraz popularność uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach sportowych pokazuje, jak dużą rolę odgrywa umiejętna organizacja przedsięwzięć z udziałem publiczności. Dodatkowo istotnym elementem wpływającym na popularność danego sportu, czy klubu sportowego, jest sprawne zarządzanie organizacjami sportowymi, zarówno na szczeblu krajowym, jaki i regionalnym. Z tego względu tak ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za zarządzanie obszarem sportowym, były kompetentne i skuteczne. Dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów przyszli menedżerowie będą w stanie zapewnić realizację celów sportowych przy uwzględnieniu realiów rynkowych.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • nabędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania organizacją sportową (obiektem sportowym, klubem sportowym, klubem fitness, itp.)
 • zdobędzie umiejętność organizowania komercyjnych i niekomercyjnych impres sportowych i rekreacyjnych;
 • poszerzy wiedzę z zakresu psychologii sportu;
 • nabędzie kompetencje menedżerskie i rozwinie w tym zakresie swoje umiejętności;

ADRESACI STUDIÓW

 • kadra kierownicza i pracownicy klubów sportowych;
 • trenerzy;
 • instruktorzy;
 • nauczyciele wychowania fizycznego;
 • pracownicy związków i federacji sportowych;
 • pracownicy sportowych departamentów administracji publicznej;
 • organizatorzy imprez sportowych;
 • osoby zajmujące się turystyką sportową, rekreacją, promocją zdrowia i edukacją sportową;
 • działacze i wolontariusze instytucji sportowych;
 • sportowcy, którzy kończą karierę w sporcie wyczynowym;
 • osoby zainteresowane problematyką zarządzania w sporcie oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu;

PROGRAM STUDIÓW:

MODUŁ I – Zarządzanie w sporcie

– Podstawy zarządzania.
– Zarządzanie sportem w biznesie.
– Zarządzanie projektami w sporcie.
– Zarządzanie karierą sportową.
– Planowanie imprez masowych i zarządzanie ich organizacją.

MODUŁ II – Marketing w sporcie

– Plan marketingowy.
– Promocja organizacji sportowych i wydarzeń sportowych.
– Kreatywne formy promocji.
– Budowanie wizerunku i PR.
– Współpraca z mediami.
– Komunikacja z klientem.

MODUŁ III – Finansowo-prawne aspekty w sporcie

– Efektywne finansowanie w sporcie.
– Budżetowanie i analiza finansowa.
– Sponsoring w działaniach marketingowych.
– Struktura i funkcjonowanie jednostek sportowych.
– Prawne aspekty działalności jednostek sportowych, w tym status prawny sportowca i zasady organizacji wydarzeń sportowych.
– Ryzyko i odpowiedzialność w sporcie – stosowanie dopingu, wypadki sportowe.

MODUŁ IV – Kompetencje menedżerskie

– Zarządzanie zasobami ludzkim.
– Budowanie zespołu i relacji w grupie.
– Psychologia sportu – wyzwania, niepowodzenia, porażka, sukces.
– Kierowanie zespołem w warunkach stresu i pod presją.
– Coachingowy styl zarządzania.
– Zarządzanie w sytuacji kryzysowej.
– Zasady i metody rekrutacji.
– Negocjacje w biznesie.
– Warsztat z praktykiem.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

MENEDŻER SPORTU
Program studiów 200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 2500 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl