Menedżer sprzedaży i relacji z klientem

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Program studiów jest połączeniem praktycznej wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych z nowoczesnymi technikami wsparcia sprzedaży. Zajęcia prowadzone są przez praktyków  z kilkunastoletnim doświadczeniem i sukcesami. Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość nawiązania kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach i doświadczeniach. 


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • pozna nowoczesne techniki sprzedaży;
 • pozna metody sprzedaży w różnych branżach;
 • będzie przygotowany do tworzenia prezentacji produktów i usług;
 • zdobędzie wiedzę z zakresu zarządzania zespołem sprzedażowym;
 • poszerzy wiedzę z zakresu zarządzania funkcją handlową przedsiębiorstw;
 • będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych;
 • będzie mógł ubiegać się o takie stanowiska jak: dyrektor działu sprzedaży, key account manager, kierownik zespołu sprzedażowego, kierownik salonu sprzedaży, manager regionalny w firmach międzynarodowych i krajowych;

ADRESACI STUDIÓW:

 • dyrektorzy handlowi;
 • opiekunowie klienta;
 • przedstawiciele handlowi;
 • właściciele firm;
 • specjaliści ds. sprzedaży;
 • pracownicy działu marketingu;
 • osoby zajmujące się tworzeniem i realizacją strategii sprzedażowych;
 • team liderzy
 • wszyscy, którzy chcą poznać współczesne techniki sprzedaży;

PROGRAM STUDIÓW:

 • funkcjonowanie i analiza rynku
 • analiza potrzeb klienta
 • organizacja sprzedaży
 • merchandising
 • zarządzanie relacjami z klientem (CRM)
 • analiza i prognozowanie sprzedaży
 • zarządzanie sprzedażą przez osobowość klienta
 • wiarygodna firma, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji
 • trening negocjacji w biznesie
 • strategie sprzedażowe w praktyce
 • praca z klientem trudnym
 • zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • tworzenie prezentacji produktów i usług
 • lobby i PR
 • zarządzanie marką
 • coaching dla menedżerów sprzedaży

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

MENEDŻER SPRZEDAŻY I RELACJI Z KLIENTEM
Program studiów 180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1600 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl