Nowoczesny menedżer sprzedaży (studia online)

O STUDIACH:

Program studiów jest połączeniem praktycznej wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych. W ramach kierunku słuchacze zapoznają się z najnowszymi trendami w sprzedaży i dowiedzą się, co determinuje sukces w zarządzaniu sprzedażą. Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość nawiązania kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach i doświadczeniach.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • pozna nowoczesne techniki sprzedaży;
 • pozna metody sprzedaży w różnych branżach;
 • będzie przygotowany do tworzenia prezentacji produktów i usług;
 • zdobędzie wiedzę z zakresu zarządzania zespołem sprzedażowym;
 • poszerzy wiedzę z zakresu zarządzania funkcją handlową przedsiębiorstw;
 • będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych;
 • będzie mógł ubiegać się o takie stanowiska jak: dyrektor działu sprzedaży, key account manager, kierownik zespołu sprzedażowego, kierownik salonu sprzedaży, manager regionalny w firmach międzynarodowych i krajowych;

PARTNER KIERUNKU:

 


ADRESACI STUDIÓW:

 • dyrektorzy handlowi;
 • opiekunowie klienta
 • przedstawiciele handlowi;
 • właściciele firm;
 • specjaliści ds. sprzedaży;
 • pracownicy działu marketingu;
 • osoby zajmujące się tworzeniem i realizacją strategii sprzedażowych;
 • team liderzy
 • wszyscy, którzy chcą poznać współczesne techniki sprzedaży;

PROGRAM STUDIÓW:

 • istota pracy w sprzedaży w świetle dzisiejszych realiów rynkowych
 • filary sukcesu w zarządzaniu sprzedażą
 • strategia, trendy i plany w sprzedaży a pozycja firmy na rynku
 • psychologiczne aspekty zarzadzania zespołem handlowym
 • praca z wynikami w zespołach sprzedażowych
 • zdalne zarządzanie zespołem handlowców
 • rekrutacja skutecznego zespołu sprzedażowego
 • nowoczesne i innowacyjne metody oraz narzędzia sprzedażowe
 • współczesny merchandising
 • promocja sprzedaży – planowanie i realizacja kampanii promocyjnych
 • Personal Branding a wzrost sprzedaży
 • Expose lidera – wystąpienia publiczne on-line i off-line
 • menedżer inspirator – sztuka prowadzenia zebrań, spotkań, odpraw dla działu sprzedaży
 • trening handlowców, czyli efektywne prowadzenie szkoleń dla zespołów sprzedażowych
 • motywacja, wzbudzanie zaangażowania, wyznaczanie i realizacja celów
 • efektywne przekazywanie kompetencji, czyli delegowanie i monitorowanie zadań
 • praktyczne aspekty coachingu managerskiego i „feedbacku” dla pracowników
 • zarządzanie mentoringowe w zespołach handlowych
 • narzędzia i techniki niezbędne do podnoszenia efektywności osobistej oraz planowania pracy
 • mistrzowskie negocjacje z kontrahentami i współpracownikami

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

NOWOCZESNY MENEDŻER SPRZEDAŻY
Program studiów 200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów online
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 2000 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl