MAZOWIECKIEGO 7A

Kampus ul. Mazowieckiego 7a

W gmachu przy ul. Domagalskiego 7a usytuowano nowoczesny środek dydaktyczny, który jest siedzibą Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych. Znajdują się tu Aula Główna, dwie mniejsze aule mieszczące po 130 miejsc, sale dydaktyczne oraz nowocześnie wyposażone pracownie i laboratoria komputerowe, gdzie studenci przygotowują się do uzyskania specjalistycznych certyfikatów.

Laboratorium multimedialne

Wyposażone w największe zdobycze techniki. Są w nim prowadzone zajęcia informatyczne, które przygotowują studentów do pracy z dużymi sieciami LAN i WAN oraz do egzaminu CCNA. Uczelnia uczestniczy w programie MSDN Academic Alliance, dzięki czemu studenci informatyki mają dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft.

Biblioteka

Jest nowoczesnym, dwupoziomowym pomieszczeniem z czytelnią, która spełnia wysokie standardy akademickie. Dzięki wymianie bibliotecznej, fachowej prasie oraz systemowi komputerowej obsługi biblioteki umożliwia studentom szybki dostęp do niezbędnych informacji. Biblioteka jest centrum informacji dla studentów, którzy znajdą tu podręczniki akademickie oraz materiały niezbędne do pisania prac i poszerzania wiedzy.