Ważne fakty

W reklamach wszyscy prezentują się dobrze.
Ty weź pod uwagę fakty!

Fakt! POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA

Fakt! POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA POSIADA POZYTYWNE OCENY POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ NA WSZYSTKICH OCENIANYCH KIERUNKACH.

Polska Komisja Akredytacyjna to jedyna instytucja w kraju wiarygodnie oceniająca jakość i efektywność kształcenia, sposób i warunki funkcjonowania uczelni wyższych. W skład Komisji wchodzą najwybitniejsi eksperci z danej dziedziny, powoływani przez środowisko akademickie. Polska Komisja Akredytacyjna utworzona została 1 stycznia 2002 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na mocy tej ustawy. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia, o określonych ustawowo zadaniach i trybie pracy. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne, a jej negatywna ocena zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia. Przed podjęciem decyzji o wyborze uczelni warto sprawdzić oceny uzyskane przez nią podczas wizytacji PKA. Można to zrobić odwiedzając stronę www.pka.edu.pl

Fakt! WIARYGODNA SZKOŁA

Fakt! WIARYGODNA SZKOŁA WYŻSZA

SZKOŁA HANDLOWA OTRZYMAŁA PRESTIŻOWY CERTYFIKAT „WIARYGODNA SZKOŁA” PRZYZNAWANY PRZEZ OGÓLNOPOLSKIE AKADEMICKIE CENTRUM INFORMACYJNE.

Certyfikat otrzymują polskie uczelnie funkcjonujące w zgodzie z prawem, dysponujące odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewniające właściwe warunki studiowania. Weryfikacji podlega również oferta pozadydaktycznej działalności uczelni, współpraca z innymi ośrodkami edukacyjnymi (w kraju i za granicą), a także aktywność uczelnianych biur karier.

Fakt! PRIMUS INTER PARES

Fakt! PRIMUS INTER PARES

STUDENCI WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ OD 7 LAT WYGRYWAJĄ W REGIONALNEJ EDYCJI KONKURSU NA NAJWYBITNIEJSZEGO STUDENTA – PRIMUS INTER PARES. ODNOSZĄ RÓWNIEŻ SUKCESY W SKALI KRAJU.

Konkurs PRIMUS INTER PARES jest jednym z najpoważniejszych przedsięwzięć środowiska studenckiego w kraju. Odbywa się od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku i jest organizowany przez Zrzeszenie Studentów Polskich pod patronatem Prezydenta RP.

2011

 • studentka pedagogiki zajęła II miejsce w województwie mazowieckim
 • kolejny raz studentka dziennikarstwa otrzymala tytuł PRIMUS EKSPERT w kategorii dziennikarz
 • student informatyki otrzymał tytuł PRIMUS EKSPERT w kategorii informatyk
 • studentka pedagogiki otrzymała tytuł PRIMUS EKSPERT w kategorii pedagog
 • studentka dziennikarstawa otrzymała tytuł PRIMUS EKSPERT w kategorii public relations

2010

 • studentka dziennikarstwa i pedagogiki zajęła II miejsce w kraju, zwyciężyła również w branżowej kategorii konkursu PRIMUS INTER PARES EKSPERT – dziennikarz
 • student informatyki został zwycięzcą PRIMUS INTER PARES EKSPERT – informatyk
 • student administracji otrzymał wyróżnienie w konkursie PRIMUS INTER PARES

2009

 • student administracji WSH został najlepszym studentem w regionie radomskim

2008

 • studentka stosunków międzynarodowych wygrała konkurs i uzyskała tytuł Najlepszego Studenta w Polsce, pokonała ponad 1000 studentów, zwyciężyła również w w branżowej kategorii konkursu PRIMUS INTER PARES EKSPERT – dziennikarz
 • studentka Wydziału Nauk Prawnych WSH została najlepszą studentką w kategorii PRIMUS INTER PARES EKSPERT – prawnik

2007

 • studentki Wyższej Szkoły Handlowej zajęły 3 pierwsze miejsca w regionie radomskim

2006

 • studentki Wyższej Szkoły Handlowej zajęły 3 pierwsze miejsca w regionie radomskim

Fakt! STYPENDYŚCI MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Fakt! STYPENDYŚCI MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

JUŻ PO RAZ 9 Z RZĘDU STUDENCI WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ OTRZYMUJĄ STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 AŻ SZEŚĆ STUDENTEK OTRZYMAŁO TO PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE!

Wyższa Szkoła Handlowa zajmuje od kilku lat pierwsze miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych pod względem ilości kształcących się w nich Stypendystów MNiSW oraz wysokie miejsce w rankingu wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni w kraju. Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to szczególna nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe. Rokrocznie przyznawane są wybitnym studentom, którzy wykazują się aktywnością naukową. Punktowane są m. in. dobre wyniki w nauce, staże lub ukończone kursy nie objęte programem studiów, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, a także odbyte stypendia zagraniczne i staże.

Fakt! RADOMSKIE WYKŁADY OTWARTE

Fakt! RADOMSKIE WYKŁADY OTWARTE

W RAMACH CYKLU RADOMSKIE WYKŁADY OTWARTE W WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ GOŚCIŁO KILKADZIESIĄT OSOBISTOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO. BYLI TO M.IN. LECH WAŁĘSA, LECH KACZYŃSKI, BRONISŁAW KOMOROWSKI, DONALD TUSK, JAROSŁAW KACZYŃSKI, JERZY BUZEK I WIELU INNYCH.

Radomskie Wykłady Otwarte to cykliczne spotkania z czołowymi polskimi politykami, finansistami oraz znanymi osobistościami życia publicznego skierowane do studentów oraz mieszkańców naszego miasta. Wydarzenia te dają możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami powszechnie znanymi, ale tylko z mediów. Ich nieodzownym elementem jest dyskusja oraz pytania otwarte do gości. Wykłady Otwarte cieszą się ogromnym zainteresowaniem i na trwałe wpisały się w krajobraz polityczny naszego miasta i regionu.

Fakt! WYKŁADY MIĘDZYNARODOWE

Fakt! WYKŁADY MIĘDZYNARODOWE

W RAMACH CYKLU WYKŁADY MIĘDZYNARODOWE WYŻSZĄ SZKOŁĘ HANDLOWĄ ODWIEDZIŁO PONAD 30 AMBASADORÓW KRAJÓW UTRZYMUJĄCYCH STOSUNKI DYPLOMATYCZNE Z POLSKĄ.

Wykłady Międzynarodowe to wykłady ambasadorów oraz wysokich rangą dyplomatów, dotyczące spraw międzynarodowych, sytuacji na świecie, polityki zagranicznej innych krajów. Wygłaszane są przez ambasadorów państw mających swoje placówki w naszym kraju. Podczas spotkań ze studentami oraz mieszkańcami Radomia ambasadorzy przybliżają wizerunek swoich ojczyzn, opowiadają o aktualnych aspektach współpracy międzynarodowej.

Fakt! IMPREZY OTWARTE

Fakt! WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA KAŻDEGO ROKU ORGANIZUJE KILKADZIESIĄT IMPREZ OTWARTYCH, W RAMACH KTÓRYCH ODWIEDZA NAS OK. 5 000 GOŚCI. DO NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NALEŻĄ RÓWNIEŻ:

Konferencje naukowe. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu realizując swą misję edukacyjną nie tylko kształci studentów, ale również stanowi ośrodek życia naukowego i akademickiego. Najlepszym tego przykładem są liczne konferencje naukowe, które organizuje przy współpracy najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Konferencje te skupiają środowisko naukowców oraz praktyków z całej Polski. Stanowią forum dyskusyjne dotyczące problemów życia społecznego, gospodarczego i politycznego Polski i świata. Konferencje naukowe dają możliwość konfrontacji nauki z praktyką poprzez wymianę poglądów i doświadczeń. Podczas tego rodzaju spotkań prezentowany jest dorobek naukowy z danej dziedziny oraz najnowsze trendy w badaniach i rozwiązania.

Wszechnica Radomska – cykl wykładów o różnorodnej tematyce, skierowany do studentów WSH w Radomiu oraz wszystkich zainteresowanych środowisk: naukowych, gospodarczych, politycznych. Prelegentami są wykładowcy zaprzyjaźnionych uczelni krajowych i zagranicznych oraz doświadczeni praktycy. W ramach Wszechnicy Radomskiej prezentowane są i dyskutowane aktualne problemy z zakresu: prawa, ekonomii, nauk politycznych i społecznych oraz stosunków międzynarodowych. Wykłady z tego cyklu dają możliwość dyskusji, stanowią więc forum wymiany doświadczeń i spostrzeżeń.

Radomska Akademia Informatyki – cykl wykładów skierowanych do wszystkich, którzy interesują się tą dziedziną. Spotkania te mają na celu zaprezentowanie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, przez uznanych specjalistów z całego świata. Cieszą się one dużym zainteresowaniem zarówno studentów WSH, jak i osób z zewnątrz, stwarzają bowiem niecodzienną okazję do zaprezentowania praktycznych metod zastosowania informatyki oraz ukazania jej roli we współczesnym świecie.

Wykłady Dziennikarskie „Top Press” – cykl spotkań z czołowymi dziennikarzami, podejmujący kwestie etyki dziennikarskiej, tajniki warsztatu dziennikarskiego oraz aktualne problemy życia społecznego w kraju i za granicą, będące przedmiotem ożywionej dyskusji w mediach.

Dni Kultury Europejskiej – cykliczne imprezy mające na celu pokazanie i przybliżenie kultury, tradycji, obyczajów a także kuchni krajów europejskich, połączone z prelekcjami, wystawami i pokazami scenicznymi. Szereg barwnych imprez uświetniają swą obecnością liczni goście zagraniczni oraz przedstawiciele ambasad. Do tej pory obchodziliśmy: Dzień Kultury Rosyjskiej, Dzień Kultury Francuskiej, Dzień Kultury Brytyjskiej, Dzień Kultury Niemieckiej; Dzień Kultury Hiszpańskiej; Dzień Kultury Amerykańskiej.

Dni Afryki w Radomiu – niecodzienne wydarzenie, impreza kulturalna, mająca na celu przybliżenie studentom, mieszkańcom Radomia kultury afrykańskiej różnorodności i piękna tego regionu świata. Dniom Afryki towarzyszyły wystawy fotografii i sztuki afrykańskiej, pokazy koncerty, festiwal kina afrykańskiego i wiele innych wydarzeń. Patronat nad imprezą objęły ambasady wszystkich państw afrykańskich w Polsce.

Debaty Publiczne – Uczelnia jest forum ważnych debat publicznych z udziałem polityków, władz rządowych i samorządowych oraz społeczeństwa, przedstawicieli organizacji społecznych i innych. Debaty organizowane przez Uczelnię mają charakter otwarty – biorą w nich udział mieszkańcy miasta i studenci. Inicjatywy te są szeroko wspierane przez lokalne media. Przedmiotem dyskusji są zagadnienia kluczowe dla regionu i kraju, całego społeczeństwa.

Wystawy – w ramach cyklu „Fabryka sztuki” zorganizowano artystyczne wystawy prac studenckich. Rysunki i grafiki pogrupowane w cykle tematyczne (m.in.: „Suszarnia”, „Rzym miasto otwarte”, „Radom miastem twojej szansy”, „Upadek w wzwyż –czyli od pomysłu do pomysłu” i inne) były wystawione w holu Wydziału Nauk Humanistycznych przy ul. Traugutta 61a, jak również w „Cafe Gallery” Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych przy ul. Domagalskiego 7a. Od trzech lat WSH prezentuje wystawę najlepszych polskich fotografii prasowych – laureatów konkursu PRESS FOTO. Ponadto Uczelnia jest organizatorem wystaw na radomskim deptaku.

Fakt! STUDIUJ ZA GRANICĄ – PROGRAM ERASMUS

Fakt! STUDIUJ ZA GRANICĄ – PROGRAM ERASMUS

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU UMOŻLIWIA WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM STUDENTOM ODBYCIE JEDNEGO LUB DWU SEMESTRÓW STUDIÓW NA JEDNEJ Z PONAD 170 UCZELNI PARTNERSKICH ZLOKALIZOWANYCH W KILKUDZIESIĘCIU KRAJACH EUROPEJSKICH.

Student otrzymuje dofinansowanie pobytu za granicą w kwocie do 600 € na miesiąc.

Jedynym warunkiem wyjazdu jest znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wyższa Szkoła Handlowa współpracuje między innymi z uczelniami w Grecji, Portugalii, Finlandii, Turcji, na Malcie czy we Włoszech.

Fakt! PRAKTYKUJ ZA GRANICĄ – PROGRAMEM ERASMUS

Fakt! PRAKTYKUJ ZA GRANICĄ – PROGRAMEM ERASMUS

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU ORGANIZUJE ZAINTERESOWANYM STUDENTOM DOFINANSOWANE PRAKTYKI W EUROPEJSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH I INSTYTUCJACH.

W ramach programu ERASMUS, student może odbyć trzymiesięczne praktyki, podczas których może otrzymać do 7.800 € dofinansowania na rok.

Fakt! CERTYFIKATY JĘZYKOWE I INFORMATYCZNE W RADOMIU

Fakt! CERTYFIKATY JĘZYKOWE I INFORMATYCZNE W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU UMOŻLIWIA UZYSKANIE PRESTIŻOWYCH CERTYFIKATÓW Z ZAKRESU INFORMATYKI I JĘZYKÓW OBCYCH. CERTYFIKATY ZDOBYTE W WSH W RADOMIU HONOROWANE SĄ PRZEZ PRACODAWCÓW NA CAŁYM ŚWIECIE.

WSH umożliwia studentom w trakcie nauki przygotowanie się do uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych, otwierających drogę do sukcesu w sferze edukacji, pracy i biznesu, takich jak TOEIC, TOEFL, WiDaF, TFI na wszystkich poziomach zaawansowania.

WSH jest jedynym w Radomiu ośrodkiem certyfikacyjnym ETS (Educational Testing Service).

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu umożliwia studentom oraz słuchaczom studiów podyplomowych i kursów udział w szkoleniach organizowanych przez Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych i uzyskanie następujących międzynarodowych certyfikatów IT:

 • Europejski certyfikat umiejętności komputerowych ECDL
 • Certyfikowany instalator sieci strukturalnych 3M
 • Certyfikowany projektant sieci strukturalnych 3M
 • Europejski certyfikat umiejętności komputerowych – CAD
 • Szkolenie w zakresie oprogramowania Inventor

Od lutego 2013 roku przy WSH w Radomiu funkcjonuje Lokalna Akademia CISCO. Program szkolenia oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.

Absolwenci kursu są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego CISCO: IT Essentials, CCNA Discovery, CCNA Exploration, CCNA Security.

Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi paszport do sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej!

Fakt! NOWOCZESNY SYSTEM KOMUNIKACJI ZE STUDENTAMI

Fakt! NOWOCZESNY SYSTEM KOMUNIKACJI ZE STUDENTAMI

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU OFERUJE STUDENTOM NOWOCZESNY SYSTEM KOMUNIKACJI, KTÓRY ZAPEWNIA DOSTĘPNOŚĆ DO WIELU INFORMACJI 24 GODZINY NA DOBĘ. W KAŻDYM MIEJSCU I O KAŻDEJ PORZE MOŻESZ UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNYCH PLANÓW ZAJĘĆ, OPŁAT, TERMINÓW ZJAZDÓW, EGZAMINÓW I ZALICZEŃ.

Wirtualna Uczelnia to szybki dostęp przez 24 godziny do istotnych informacji. Uzyskasz między innymi aktualne plany zajęć, terminy zjazdów, informacje o ocenach, zaliczeniach, egzaminach, finansach, przyznanych stypendiach, aktualnościach z życia szkoły. System komunikacji WSH zapewnia bieżące informacje dla studentów dostępne poprzez:

SMS

wiadomości bezpośrednio na numer telefonu studenta

WIRTUALNY DZIEKANAT

Info na osobisty profil studenta w systemie „Wirtualna uczelnia’

E-MAIL

wiadomości na studencką skrzynkę pocztową na serwerze wsh.pl

Fakt! POMOC MATERIALNA

Fakt! POMOC MATERIALNA

STUDENCI WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ OTRZYMUJĄ ROCZNIE 2 500 000 ZŁOTYCH POMOCY MATERIALNEJ. CO TRZECI STUDENT KORZYSTA ZE STYPENDIÓW. WIELU STUDIUJE ZA DARMO!

Rozwinięty system stypendialny jest znakomitą pomocą dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Są również motywacją dla studentów zainteresowanych osiąganiem dobrych wyników w nauce.

Stypendia, z których możesz skorzystać w Wyższej Szkole Handlowej:

 • Stypendium MNiSW
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium socjalne
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Zapomoga losowa

Fakt! KOMFORTOWA I NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA

Fakt! KOMFORTOWA I NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA

BIEKTY WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ W RADOMIU TO OBECNIE NAJNOWOCZEŚNIEJSZA INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA W RADOMIU. POZWALA STUDENTOM ZDOBYWAĆ W WIEDZĘ W SPOSÓB KOMFORTOWY I PRZY WYKORZYSTANIU NAJNOWSZYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH.

WSH w Radomiu dysponuje obecnie kompleksem 6 doskonale wyposażonych budynków o powierzchni ponad 5 000 m. kw. Wszystkie obiekty zlokalizowane są w centrum miasta, w sąsiedztwie dworców PKP i PKS. Sale audytoryjne, pracownie i laboratoria wyposażone są w najnowszy sprzęt audiowizualny i mutlimedialny m.in. takich firm jak Apple, IBM, Dell, JBL, Cisco. Całości dopełnia komfortowa infrastruktura socjalna.

Odwiedź nas – będziesz miłym gościem!