Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Program studiów jest związany z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). RODO dotyczy wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorców. RODO przerzuca całą odpowiedzialność za wdrożenie procedur chroniących dane osobowe na przedsiębiorców – ich zadaniem będzie dobór odpowiednich środków zabezpieczeń i kosztów ich wdrożenia, które powinny być adekwatne do zakresu i celu przetwarzania danych osobowych.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • uzyska kompleksową wiedzę na temat przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych (“RODO”);
 • będzie potrafił dobrać odpowiednie środki zabezpieczające i koszty ich wdrożenia, które powinny być adekwatne do zakresu i celu przetwarzania danych osobowych;
 • nabędzie wiedzę z zakresu kierowania działem odpowiadającym za bezpieczeństwo informacji;
 • będzie potrafił zarządzać informacją w organizacji;

 

ADRESACI STUDIÓW

 • właściciele małych i średnich firm, którzy zarządzają informacją;
 • pracownicy komórek organizacyjnych, takich jak: kadry, płace, działy informatyczne, sekretariat, księgowość;
 • osoby posiadające dostęp do informacji stanowiących tajemnicę organizacji;
 • osoby odpowiadające za obsługę klientów (pacjentów, studentów, lokatorów);

PROGRAM STUDIÓW:

 • podstawy prawne ochrony danych osobowych
 • ochrona danych osobowych w przepisach sektorowych
 • zasady przetwarzania danych osobowych
 • dokumentacja przetwarzania i ochrony danych osobowych
 • organizacja systemu ochrony danych osobowych – status i kompetencje
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne i cyberbezpieczeństwo
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Status Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kontrola przetwarzania danych
 • audyt w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
 • prawne konsekwencje naruszania przepisów o ochronie danych osobowych
 • przetwarzanie danych a tajemnice zawodowe
 • do

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
Program studiów 170 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1600 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl