OFERTA EDUKACYJNA

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu przykłada wysoką wagę do warunków i jakości kształcenia, czego wynikiem są pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kontrolowanych kierunkach, liczne nagrody dla uczelni oraz spektakularne wyróżnienia zdobywane przez naszych studentów.

Wyższa Szkoła Handlowa proponuje swoim studentom możliwość kształcenia na ponad 20 kierunkach studiów podyplomowych w kilku miastach na terenie kraju.

Studia podyplomowe w WSH przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę, uzyskać dodatkowe kwalifikacje w wykonywanym zawodzie lub zmienić zawód – to doskonała alternatywa dla tych, którzy chcą się nieustannie rozwijać i realizować swoje pasje.