OFERTA EDUKACYJNA

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu przykłada wysoką wagę do warunków i jakości kształcenia, czego wynikiem są pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kontrolowanych kierunkach, liczne nagrody dla uczelni oraz wyróżnienia zdobywane przez naszych studentów.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu proponuje swoim studentom możliwość kształcenia na ponad 20 kierunkach studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe w WSH przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę, uzyskać dodatkowe kwalifikacje w wykonywanym zawodzie lub zmienić zawód – to doskonała alternatywa dla tych, którzy chcą się nieustannie rozwijać i realizować swoje pasje.