Organizacja i zarządzanie w administracji

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Program studiów przygotowuje do do podjęcia pracy w instytucjach administracji publicznej. Słuchacze nabędą wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania administracją publiczną, wdrażania systemów zarządzania, sprawowania funkcji kierowniczych w obrębie administracji publicznej, posługiwania się wszelkimi dostępnymi narzędziami komunikacji oraz technik autoprezentacji. Studia adresowane są nie tylko do pracowników administracji, lecz do wszystkich zainteresowanych ta tematyką. Przewaga zajęć praktycznych pozwoli na przećwiczenie stosowania kreatywnych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • uzupełni i rozwinie wiedzę oraz sprawności praktyczne z zakresu zarządzania w administracji publicznej;
 • będzie potrafił sprawnie realizować zadania z zakresu różnych dziedzin życia społecznego;
 • będzie stosował kreatywne rozwiązania;
 • zapozna się z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego;
 • weźmie udział w zajęciach aktywizujących;
 • pozna techniki zarządzania zasobami ludzkimi;
 • pozna sposoby rozwijania organizacji;
 • przetrenuje swoje umiejętności menedżerskie;
 • będzie przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach administracji publicznej;
 • będzie potrafił wdrażać systemy zarządzania w swojej firmie;

WYKŁADOWCY:


ADRESACI STUDIÓW:

 • kadry kierownicze oraz pracownicy administracji publicznej;
 • radni i liderzy lokalnych społeczności;
 • osoby planujące podjęcie pracy w administracji publicznej;
 • wszyscy zainteresowani tą tematyką;

PROGRAM STUDIÓW:

 • podstawy teorii organizacji i zarządzania
 • komunikacja w organizacji
 • warsztaty menedżerskie
 • rozwój organizacji
 • prawo cywilne z umowami w administracji
 • prawo pracy
 • podstawy ustrojowe administracji publicznej
 • ustawa prawo zamówień publicznych
 • system informacyjno-decyzyjny organizacji
 • projekty UE w instytucjach administracji publicznej – aspekty praktyczne
 • kierowanie zasobami ludzkimi
 • prawo administracyjne Unii Europejskiej
 • prawo gospodarcze
 • postępowanie administracyjne
 • narzędzia informatyczne w administracji
 • sztuka wystąpień publicznych (retoryka)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI
Program studiów 185 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1400 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl