Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace

O STUDIACH:

Studia umożliwiają równoczesne zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, jak i ubezpieczeń społecznych. W ramach zajęć słuchacze rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych i prawnych, szkolą się w obsłudze kadr i płac oraz zdobywają wiedzę na temat kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę na samodzielnym stanowisku, związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi w sektorze prywatnym oraz w publicznych służbach zatrudnienia.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę, która usprawni działalność organizacyjną firmy oraz przyczyni się do podniesienia efektywności pracy pracownika;
 • nabędzie wiedzę na temat kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy;
 • nabędzie umiejętność zapobiegania konfliktom w pracy, a w sytuacjach kryzysowych skutecznego ich rozwiązywania;
 • będzie przygotowany do obsługo kadr i płac;
 • będzie podjąć pracę na samodzielnym stanowisku, związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia, np. urzędach administracji państwowej i samorządowej;

WSPÓŁPRACA:

 

 

 


ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy działów kadr;
 • działacze związków zawodowych;
 • osoby na co dzień stosujące prawo pracy lub zajmujące się ubezpieczeniami społecznymi;
 • osoby pracujące w agencjach HR;
 • pracodawcy różnego rodzaju firm, urzędów administracji państwowej i samorządowej, zakładów budżetowych i instytucji, którzy chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników;

PROGRAM STUDIÓW:

 • ochrona pracy
 • źródła i zasady prawa pracy
 • podatki w systemie płac
 • system ubezpieczeń społecznych
 • wynagrodzenie za pracę i jego ochrona oraz inne świadczenia
 • związki zawodowe i układy zbiorowe pracy;
 • dokumentacja kadrowa i stosunek pracy
 • wybrane zagadnienia z psychologii pracy
 • konflikty i ich rozwiązywanie
 • organy nadzoru państwowego i społecznego nad przestrzeganiem przepisów o ochronie pracy
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w UE
 • czas pracy i urlopy
 • dochodzenie roszczeń – pracodawca i pracownik przed sądem pracy
 • obsługa programów kadrowo-płacowych: program PŁATNIK
 • obsługa programów kadrowo-płacowych: program Comarch ERP OPTIMA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH,
KADRY I 
PŁACE
Program studiów 204 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne lub online
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od wtorku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1500 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z kwesturą: kwestura@wsh.pl