Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Studia umożliwiają równoczesne zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, jak i ubezpieczeń społecznych. W ramach zajęć słuchacze rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych i prawnych, szkolą się w obsłudze kadr i płac oraz zdobywają wiedzę na temat kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę na samodzielnym stanowisku, związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi w sektorze prywatnym oraz w publicznych służbach zatrudnienia.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę, która usprawni działalność organizacyjną firmy oraz przyczyni się do podniesienia efektywności pracy pracownika;
 • nabędzie wiedzę na temat kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy;
 • nabędzie umiejętność zapobiegania konfliktom w pracy, a w sytuacjach kryzysowych skutecznego ich rozwiązywania;
 • będzie przygotowany do obsługo kadr i płac;
 • będzie podjąć pracę na samodzielnym stanowisku, związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia, np. urzędach administracji państwowej i samorządowej;

WSPÓŁPRACA:

 

 

 


ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy działów kadr;
 • działacze związków zawodowych;
 • osoby na co dzień stosujące prawo pracy lub zajmujące się ubezpieczeniami społecznymi;
 • osoby pracujące w agencjach HR;
 • pracodawcy różnego rodzaju firm, urzędów administracji państwowej i samorządowej, zakładów budżetowych i instytucji, którzy chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników;

PROGRAM STUDIÓW:

 • ochrona pracy
 • źródła i zasady prawa pracy
 • podatki w systemie płac
 • system ubezpieczeń społecznych
 • wynagrodzenie za pracę i jego ochrona oraz inne świadczenia
 • związki zawodowe i układy zbiorowe pracy;
 • dokumentacja kadrowa i stosunek pracy
 • wybrane zagadnienia z psychologii pracy
 • konflikty i ich rozwiązywanie
 • organy nadzoru państwowego i społecznego nad przestrzeganiem przepisów o ochronie pracy
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w UE
 • czas pracy i urlopy
 • dochodzenie roszczeń – pracodawca i pracownik przed sądem pracy
 • obsługa programów kadrowo-płacowych: program PŁATNIK
 • obsługa programów kadrowo-płacowych: program Comarch ERP OPTIMA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH,
KADRY I 
PŁACE
Program studiów 204 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1500 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl