Professional Business Manager

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Nowoczesny biznes i jego otoczenie wymuszają na przedsiębiorcach dostosowywanie się do zachodzących zmian i wprowadzanie nowych, kreatywnych rozwiązań na gruncie menedżerskim. Osoba zarządzająca firmą powinna posiadać wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami, prawnych fundamentów prowadzenia biznesu. Jednak w warunkach nieustannego rozwoju wiedza ta może okazać się i okazuje się niewystarczająca. Dobrym menedżer to menedżer świadomy, zwracający uwagę na otoczenie biznesu i zmiany w nich zachodzące. Kompetencje i umiejętności menedżera mogą mieć decydujący wpływ na rozwój biznesu i jego dalsze losy. Program studiów obejmuje fundament wiedzy z zakresu zarządzania firmą w środowisku nieustającej zmiany, a także porusza zagadnienia związane z cechami osobowościowymi samego menedżera, który po ukończonych studiach poza teoretyczną wiedzą z zakresu finansów, organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi zyska pewność w realizacji zamierzonej strategii biznesowej.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania współczesnym biznesem;
 • zdobędzie fundamentalną wiedzę z zakresu prowadzenia firmy w otoczeniu nieustannej zmiany;
 • będzie przygotowany do prowadzenia biznesu w warunkach stresogennych i pod presją;
 • zdobędzie Certyfikat- Trening menedżerki z elementami treningu interpersonalnego;

WSPÓŁPRACA:


 

 

 

 

 

 

 


ADRESACI STUDIÓW

 • obecni lub przyszli menedżerowie;
 • kadry zarządzające;
 • kierownicy;
 • osoby, chcące zdobyć umiejętności zarządzania biznesem z wykorzystanie kreatywnych rozwiązań;

PROGRAM STUDIÓW:

 • Trening menedżerski z elementami treningu interpersonalnego
 • Biznes we współczesnym świecie i jego otoczenie
 • Business Law – prawne formy biznesu
 • Budowanie Strategii Biznesowej
 • Formy zarządzania biznesem – nowości, kreatywne rozwiązania
 • CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Business English – użytkowy język angielski w biznesie
 • Plan marketingowy
 • Zarządzanie marką firmy
 • Kreatywność w biznesie – nowoczesne formy promocji
 • Etykieta biznesowa
 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja
 • Dokumentacja firmy
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Budżetowanie
 • Inwestowanie
 • Coachingowy styl zarządzania
 • Komunikacja w organizacji
 • Zarządzanie zespołem w warunkach stresu i pod presją
 • Zarządzanie zmianą

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

PROFESSIONAL BUSINESS MANAGER
Program studiów 212 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 3200 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl