Psychologia Biznesu

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Skuteczny przywódca o określonych cechach może wpłynąć na szanse przetrwania organizacji w trudnych czasach. Obecnie istotą przywództwa jest autentyczność i umiejętność przekonywania do własnej wizji. Przywódca – lider potrafi rozbudzić w swoich pracownikach motywację pochodzącą z ich wnętrza – koncentruje się na ludziach i inspiruje ich do działania. Stara się stale poszerzać zakres swoich wpływów. Współczesny przywódca musi zmieniać świat – być przekonany o odpowiedzialności za coś więcej, niż własna firma. Program studiów porusza zagadnienia związane z teraźniejszością, jak i najbliższą przyszłością w pracy lidera – zmieniającymi się trendami w podejściu do kierowania i przywództwa oraz wyzwaniami w zarządzaniu zasobami ludzkimi: przemiany rynku pracy, wielopokoleniowość, wielokulturowość, dywersyfikacja zasobów pracy.


O STUDIACH:

Program studiów skierowany jest głównie do przedstawicieli biznesu, pracujący w różnego rodzaju obszarach, m. in. zarządzaniu personelem, zarządzaniu marketingowym, reklamie, mediach społecznościowych, właścicieli firm, podejmujących decyzje w różnych obszarach zarządzania. Program studiów daje możliwość pogłębienia umiejętności budowania zespołu, zarządzania stresem oraz konfliktem w organizacji, zdobycia wiedzy o wpływie rozwoju osobistego na rozwój zawodowy, jak również o projektowaniu szkoleń, technikach i metodach rekrutacji i selekcji pracowników, budowaniu wizerunku personalnego.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne w każdej sferze życia, zarówno osobistego, jak i zawodowego;
 • pogłębi umiejętności budowania zespołu;
 • udoskonali umiejętność zarządzania stresem oraz konfliktem w organizacji;
 • przećwiczy umiejętność wystąpień publicznych;
 • zdobędzie wiedzę o technikach i metodach rekrutacji i selekcji pracowników;
 • zdobędzie praktyczną wiedzę o wpływie rozwoju osobistego na rozwój zawodowy, jak również o projektowaniu szkoleń;
 • nabędzie umiejętności negocjacyjne w rozmowach biznesowych oraz sytuacjach konfliktowych;
 • uzyska szeroką wiedzę z zakresu psychologii, a w szczególności w obszarze zarządzania oraz wpływania na zachowanie ludzi;
 • będzie przygotowany do budowania zarówno strategi firmy, jak i wizerunku personalnego;
 • będzie mógł podjąć zatrudnienie w działach marketingu, rekrutacji, szkoleń;
 • będziesz przygotowany do reprezentowania swojej organizacji w różnych sytuacjach biznesowych, jak również efektywniejszego prezentowania produktów;

ADRESACI STUDIÓW

 • menedżerowie;
 • przedstawiciele biznesu, pracujący w różnego rodzaju obszarach, m. in. zarządzaniu personelem, zarządzaniu marketingowym, reklamie, badaniach marketingowych, mediach społecznościowych;
 • pracownicy wszystkich szczebli w firmach prywatnych i usługowych;
 • właściciele firm, podejmujący decyzje w różnych obszarach zarządzania;

PROGRAM STUDIÓW:

 • podstawy psychologii społecznej
 • budowanie zespołu
 • zarządzanie stresem
 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • rekrutacja i selekcja pracowników
 • przywództwo
 • warsztaty komunikacyjne z elementami obsługi klienta
 • zarządzanie konfliktem i zmianą
 • budowanie strategii biznesowej
 • sztuka podejmowania decyzji
 • psychologia reklamy
 • negocjacje w biznesie
 • motywowanie pracowników
 • rozwój osobisty a rozwój zawodowy
 • projektowanie i prowadzenie szkoleń
 • komunikacja medialna

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

PSYCHOLOGIA BIZNESU
Program studiów 180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1600 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl