Psychologia biznesu

O STUDIACH:

Program studiów skierowany jest głównie do przedstawicieli biznesu, zajmujących się, m. in. zarządzaniem personelem, zarządzaniem marketingowym, reklamą, mediami społecznościowymi, właścicieli firm. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i nabycie przez nich umiejętności psychologicznych przydatnych w marketingu, public relations, rekrutacji kadry czy wspieraniu zespołu w czasie zmian i restrukturyzacji. Słuchacze zdobywają umiejętność współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, poznają sposoby zwiększania potencjału i motywacji pracowników, uczą się kreatywnego rozwiązywania problemów. Program studiów dostarcza szerokiej wiedzy na temat wpływu psychospołecznych warunków pracy na funkcjonowanie ludzi i przedsiębiorstw, metod radzenia sobie ze stresem, prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne w każdej sferze życia, zarówno osobistego, jak i zawodowego;
 • pogłębi umiejętności budowania zespołu;
 • udoskonali umiejętność zarządzania stresem oraz konfliktem w organizacji;
 • przećwiczy umiejętność wystąpień publicznych;
 • zdobędzie wiedzę o technikach i metodach rekrutacji i selekcji pracowników;
 • zdobędzie praktyczną wiedzę o wpływie rozwoju osobistego na rozwój zawodowy, jak również o projektowaniu szkoleń;
 • nabędzie umiejętności negocjacyjne w rozmowach biznesowych oraz sytuacjach konfliktowych;
 • uzyska szeroką wiedzę z zakresu psychologii, a w szczególności w obszarze zarządzania oraz wpływania na zachowanie ludzi;
 • będzie przygotowany do budowania zarówno strategi firmy, jak i wizerunku personalnego;
 • będzie mógł podjąć zatrudnienie w działach marketingu, rekrutacji, szkoleń;
 • będziesz przygotowany do reprezentowania swojej organizacji w różnych sytuacjach biznesowych, jak również efektywniejszego prezentowania produktów;

ADRESACI STUDIÓW

 • menedżerowie;
 • przedstawiciele biznesu, pracujący w różnego rodzaju obszarach, m. in. zarządzaniu personelem, zarządzaniu marketingowym, reklamie, badaniach marketingowych, mediach społecznościowych;
 • pracownicy działów obsługi klienta;
 • właściciele firm, podejmujący decyzje w różnych obszarach zarządzania;

PROGRAM STUDIÓW:

 • Podstawy psychologii społecznej
 • Budowanie zespołu
 • Psychologia stresu i zarządzanie stresem
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi – dobór kadr, motywowanie pracowników i mentoring pracowniczy
 • Przywództwo
 • Warsztaty komunikacyjne z elementami obsługi klienta
 • Psychologia konfliktów. Zarządzanie konfliktem i zmianą
 • Psychologia menedżera
 • Programowanie neurolingwistyczne w biznesie
 • Sztuka podejmowania decyzji
 • Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich
 • Negocjacje w biznesie
 • Rozwój osobisty a rozwój zawodowy
 • Komunikacja medialna

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

PSYCHOLOGIA BIZNESU
Program studiów 180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne lub online
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1600 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl