Psychologia dzieci i młodzieży

O STUDIACH:

Program studiów koncentruje się wokół wieloaspektowego rozumienia specyficznych problemów okresu dzieciństwa i dorastania. W ramach zajęć omówiony zostanie psychologiczny kontekst przyczyn i symptomów trudności, opóźnień oraz zaburzeń rozwojowych okresu adolescencji. Studia dedykowane są dla osób, które interesują się psychologią dzieci i młodzieży oraz czują potrzebę pomagania młodym ludziom i są wrażliwi na ich problemy.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zapozna się z praktyczną wiedzą na temat psychologii dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego
 • nabędzie umiejętności efektywnego rozwiązywania problemów pojawiających się w okresie adolescencji
 • dowie się, w jaki sposób wpływać na optymalizację rozwoju swoich podopiecznych

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, np. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni, opiekunowie w ośrodkach wychowawczych/zakładach poprawczych/schroniskach dla dzieci i młodzieży, pracownicy ośrodków adopcyjnych, pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej, pracownicy opieki społecznej
 • rodzice, którzy chcieliby uzyskać specjalistyczną i praktyczną wiedzę z zakresu profilaktyki trudności wychowawczych

PROGRAM STUDIÓW:

 • Patologie wśród dzieci i młodzieży
 • Diagnostyka i profilaktyka uzależnień: alkohol, narkotyki, dopalacze
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Psychologia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Trening efektywnego nauczania
 • Psychodietetyka
 • Trening zastępowania agresji (TZA)
 • Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży: zachowania depresyjne, ADHD, zachowania autoagresywne
 • Psychologia pozytywna i kreatywnego myślenia
 • Seksuologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Cyfrowe dzieci – etiologia, interwencja, kluczowe problemy wychowania
 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • Psychologia stresu, kryzysu i traumy
 • Warsztat: Jak wychować szczęśliwe dziecko?

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY
Program studiów 195 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne lub online
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1600 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl