Psychologia sportu – NOWOŚĆ!

Celem studiów jest umożliwienie praktycznego przygotowania do realizacji zadań zawodowych w obszarze organizowania optymalnych warunków, wspierania i  motywowania sportowców oraz zespołów sportowych. Kierunek jest skierowany do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów sportowych, psychologów, zawodników sportowych, fizjoterapeutów, masażystów, rodziców zainteresowanych wsparciem rozwoju sportowego swoich dzieci.

W programie studiów m.in.: historia psychologii sportu, procesy grupowe w sporcie – psychologia grupy sportowej, procesy fizjologiczne podczas wysiłku fizycznego i wypoczynku, anatomia czynnościowa i topograficzna, osobowość a sport, zjawisko agresji w sporcie, procesy pobudzenia w sporcie.

                       REKRUTACJA