Psychologia transportu – NOWOŚĆ!

Kierunek skierowany do magistrów psychologii. Celem studiów jest ukazanie coraz większego zapotrzebowania na rozwój bezpieczeństwa w ruchu drogowym i znaczenia zawodu psychologa transportu. Dzięki zdobytej wiedzy z metodyki badań kierowców, kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego i metod prewencji absolwent będzie przygotowany do identyfikowania problemów wpływających na jakość prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym, a co za tym idzie uzyska kompetencje w zakresie orzekania o dopuszczeniu kierowcy do ruchu drogowego.

W programie m.in.: ryzyko w ruchu drogowym, stres pourazowy, podstawy psychologii transportu, metody diagnozy psychologicznej kierowców, zegar biologiczny a sprawność funkcjonowania kierowcy.

                   REKRUTACJA