Psychopedagogika i wsparcie rodziny – NOWOŚĆ!

Kierunek przygotowuje do pracy z dzieckiem i rodziną w zakresie wsparcia i udzielenia pomocy osobom w potrzebie. Absolwent będzie znał metody pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi i adopcyjnymi oraz opiekunami w pieczy zastępczej. Nabędzie umiejętność prowadzenia mediacji oraz nawiązywania prawidłowego kontaktu w relacjach indywidualnych i grupowych z osobami wymagającymi pomocy.

W programie m.in.:psychologia rozwoju dzieci i młodzieży, metodyka pracy terapeutycznej z rodziną, pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinie, przyczyny i konsekwencje stosowania przemocy w rodzinie, profilaktyka uzależnień, mediacje rodzinne, kuratela rodzinna i nieletnich.


 

                    REKRUTACJA