Rachunkowość budżetowa

O STUDIACH:

Program studiów koncentruje się wokół problematyki finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, systemu podatkowego oraz kontroli zarządczej. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności księgowych w działach finansowo-księgowych sfery budżetowej. W ramach praktycznych zajęć warsztatowych słuchacze zapoznają się z najnowszym orzecznictwem i interpretacjami z zakresu finansów publicznych oraz nabędą umiejętności myślenia analitycznego.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zapozna się z problematyką rachunkowości budżetowej sektora finansów publicznych, a także z elementami rachunkowości zarządczej
 • pozna systematykę danin publicznych oraz zasady postępowania podatkowego
 • nabędzie praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości niezbędnej do pracy w działach finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego
 • świadectwo ukończenia studiów nadaje uprawnienia do pełnienia funkcji głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art. 54 ust. 5a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy i kandydaci do pracy w działach księgowych i finansowych jednostek sektora finansów publicznych
 • osoby zatrudnione w instytucjach sektora finansów publicznych pragnące poszerzyć wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej

PROGRAM STUDIÓW:

 • Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej
 • Finanse publiczne
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Prawo i postępowanie podatkowe
 • Sprawozdawczość budżetowa
 • Podatek VAT w sektorze finansów publicznych
 • Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zamówienia publiczne
 • Elementy prawa i postępowania administracyjnego
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych
 • Analiza finansowa
 • Kontrola podatkowa
 • Fundusze unijne
 • Oszustwa finansowe i nadużycia gospodarcze

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
Program studiów 200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1600 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl