Rachunkowość i podatki

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Kierunek Rachunkowość i podatki to ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się w najbardziej szczegółowych kwestiach rachunkowości i strategii podatkowych. Zajęcia prowadzone są zarówno przez teoretyków, jak również przez praktyków, w tym przez osoby, prowadzące własne biura rachunkowe. Wiedza i zdobyte umiejętności będą przydatne również przy prowadzeniu własnej działalności.

Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o pracę w biurach doradztwa podatkowego, biurach rachunkowych, izbach administracji skarbowej i pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • będzie przygotowany do prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych;
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne przy prowadzeniu własnej działalności;
 • będzie potrafił sprawnie poruszać się w najbardziej szczegółowych kwestiach rachunkowości i strategii podatkowych;
 • pozna najnowocześniejsze rozwiązania z ewidencji finansowej i podatkowej;
 • nabędzie umiejętności sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych oraz analizy finansowej;
 • podniesie kwalifikacje finansowo-księgowe;
 • dowie się jak opracować dokumentację podatkową i doradzać w zakresie procedur podatkowych;
 • zdobędzie wiedzę z zakresu prowadzenia i organizacji rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego.

PARTNER KIERUNKU:

CENTRUM INFORMACJI KSIĘGOWEJ

Możliwość uzyskania Certyfikatu Księgowego C. I. K.

 

 

 

 


GŁÓWNY PROWADZĄCY: 

dr Piotr Możyłowski, prof. WSH – doktor nauk ekonomicznych. W latach 2001–2013 związany był zawodowo z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Radomiu pracując w Dziale Kontroli Podatkowej, a następnie w Dziale Egzekucji Administracyjnej. Ukończył studia podyplomowe z Rachunkowości. Od 2015 r. związany jest z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu. Od 2013 roku prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Gospodarczego i Biuro rachunkowe. Zajmuje się doradztwem biznesowym oraz rozliczeniami podatkowymi podmiotów gospodarczych. Współpracuje również z Samorządem Terytorialnym. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań z zakresu podatków oraz egzekucji administracyjnej. Redaktor naukowy kilkunastu monografii.


ADRESACI STUDIÓW:

 • przyszli księgowi, którzy chcą nabyć lub udoskonalić wiedzę związaną z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
 • osoby zainteresowane problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami;
 • pracownicy biur rachunkowych;
 • doradcy podatkowi;
 • pracownicy organów podatkowych i skarbowych;
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

PROGRAM STUDIÓW:

 • podstawy systemu podatkowego
 • podatki i opłaty lokalne
 • finanse przedsiębiorstwa
 • analiza sprawozdań finansowych
 • podstawy prawne działalności gospodarczej
 • podstawy rachunkowości
 • rachunkowość finansowa
 • prawo celne i dewizowe
 • optymalizacja podatkowa
 • rachunkowość zarządcza
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • podatki bezpośrednie
 • podatki pośrednie
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie pełnej księgowości (księgi podatkowe)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
Program studiów 200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1500 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl