Rachunkowość i podatki

O STUDIACH:

Kierunek Rachunkowość i podatki to ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się w najbardziej szczegółowych kwestiach rachunkowości i strategii podatkowych. Zajęcia prowadzone są zarówno przez teoretyków, jak również przez praktyków, w tym przez osoby, prowadzące własne biura rachunkowe. Wiedza i zdobyte umiejętności będą przydatne również przy prowadzeniu własnej działalności.

Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o pracę w biurach doradztwa podatkowego, biurach rachunkowych, izbach administracji skarbowej i pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • będzie przygotowany do prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych;
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne przy prowadzeniu własnej działalności;
 • będzie potrafił sprawnie poruszać się w najbardziej szczegółowych kwestiach rachunkowości i strategii podatkowych;
 • pozna najnowocześniejsze rozwiązania z ewidencji finansowej i podatkowej;
 • nabędzie umiejętności sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych oraz analizy finansowej;
 • podniesie kwalifikacje finansowo-księgowe;
 • dowie się jak opracować dokumentację podatkową i doradzać w zakresie procedur podatkowych;
 • zdobędzie wiedzę z zakresu prowadzenia i organizacji rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego.

PARTNER KIERUNKU:

CENTRUM INFORMACJI KSIĘGOWEJ

Możliwość uzyskania Certyfikatu Księgowego C. I. K.

 

 

 

 


WYKŁADOWCY: 


ADRESACI STUDIÓW:

 • przyszli księgowi, którzy chcą nabyć lub udoskonalić wiedzę związaną z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
 • osoby zainteresowane problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami;
 • pracownicy biur rachunkowych;
 • doradcy podatkowi;
 • pracownicy organów podatkowych i skarbowych;
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

PROGRAM STUDIÓW:

 • podstawy systemu podatkowego
 • podatki i opłaty lokalne
 • finanse przedsiębiorstwa
 • analiza sprawozdań finansowych
 • podstawy prawne działalności gospodarczej
 • podstawy rachunkowości
 • rachunkowość finansowa
 • prawo celne i dewizowe
 • optymalizacja podatkowa
 • rachunkowość zarządcza
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • podatki bezpośrednie
 • podatki pośrednie
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie pełnej księgowości (księgi podatkowe)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
Program studiów 200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne lub online
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od wtorku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1500 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z kwesturą: kwestura@wsh.pl