Rekrutacja – szkolenie “Zmiany w VAT od 2020 roku”

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
SZKOLENIE ZMIANY W PODATKU VAT W 2020 ROKU


Adres zamieszkania

miastowieś

Dane kontaktowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Szkolenia – Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu w celu rejestracji na szkolenie, w tym otrzymywaniu komunikatów dotyczących szkolenia w formie wiadomości e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w szkoleniu. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

WARUNKI UCZESTNICTWA - PRZECZYTAJ !

Akceptuję warunki uczestnictwaDane do faktury (wpisać, jeśli dotyczy):