Rekrutacja szkolenia

Programy szkoleń i kursów dokształcających powstają w wyniku współpracy z otoczeniem oraz stałej analizy potrzeb szkoleniowych, dzięki czemu są dostosowane do aktualnych wymagań pracodawców.

Organizujemy szkolenia:

  • otwarte: organizowane dla różnych odbiorców w zakresie tej samej tematyki;
  • zamknięte: organizowane dla pracowników jednego zakładu pracy, przedsiębiorstwa, samorządu, szkoły lub placówki oświatowej, zgodnie z przedstawionymi oczekiwaniami.

Szkolenia i kursy odbywają się w niewielkich grupach. Zajęcia mają formę warsztatów, z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania (m.in. analiza przypadków, panele dyskusyjne, symulacje biznesowe, testy i ćwiczenia kierownicze). Kadrę trenerską stanowią doświadczeni pracownicy uczelni oraz praktycy z danej branży.

 

> AKTUALNA OFERTA SZKOLEŃ I KURSÓW <

> REKRUTACJA ON-LINE <

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • rejestracja on-line lub przesłanie drogą e-mailową do wybranego oddziału Formularz zgłoszeniowy (pdf)
  • dokonanie opłaty za szkolenie; opłatę wnosi się w całości przed rozpoczęciem szkolenia, ale po upewnieniu się w sekretariacie oddziału organizującego szkolenie, że liczba kandydatów gwarantuje jego uruchomienie. Więcej w zakładce FINANSE

OPŁATY

Opłatę wnosi się w całości przed rozpoczęciem szkolenia, ale po upewnieniu się w oddziale organizującym szkolenie, że liczba kandydatów gwarantuje jego uruchomienie.

Opłatę za szkolenie wnosi się na konto bankowe:

RADOM

DEUTSCHE BANK

69 1910 1048 2787 0481 9521 0001

SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE

Firmy mogą występować do Uczelni z prośbą o organizację szkoleń dla swoich pracowników. Zapotrzebowania na szkolenia należy przesyłać drogą e- mailową na wybrany adres:

RADOM

szkolenia@wsh.pl