Specjalista ds. uzależnienia cyfrowego

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Studia dualne realizowane we współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu.

Absolwent kierunku otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSH w Radomiu i certyfikat OPiTU w Radomiu. Część zajęć będzie się odbywać w OPiTU w Radomiu.

Program studiów obejmuje cztery moduły, które zostały dostosowane do wymagań rynkowych związanych z nowym rodzajem uzależnienia – uzależnienia cyfrowego. Świat wirtualny i jego zasoby są w obecnej  światowej sytuacji atrakcyjnym miejsce spędzania czasu. Jednak jego nadmiar może doprowadzić do uzależnienia, co w konsekwencji będzie wymagać konsultacji ze specjalistami.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę z zakresu cyberprzestrzeni i problemów w niej występujących;
 • pozna techniki manipulacji występujące w mediach;
 • będzie potrafił rozróżnić patologie społeczne występujące w świecie realnym i wirtualnym;
 • rozwinie umiejętności komunikacji interpersonalnej;
 • będzie potrafił przeprowadzić diagnozę psychopedagogiczną;
 • rozszerzy wiedzę z zakresu psychologii;
 • pozna nowoczesne programy profilaktyczne;
 • zyska umiejętność rozwiązywania konfliktów społecznych;
 • pozna metody pracy z osobą uzależnioną od mediów cyfrowych;
 • nabędzie wiedzę z zakresu terapii psychopedagogicznej;
 • weźmie udział w warsztatach terapeutycznych;

PARTNER:

 

 

 

 


ADRESACI STUDIÓW

 • psychologowie, pedagodzy szkolni;
 • nauczyciele, rodzice;
 • pracownicy MOPS, GOPS;
 • policjanci, strażnicy miejscy;
 • wykładowcy akademiccy;
 • każda osoba zainteresowana tematyką uzależnienia cyfrowego;

PROGRAM STUDIÓW:

 • Zadania cyberprzestrzeni i mediów cyfrowych
 • Patologie społeczne i przestępczość w świecie realnym i wirtualnym
 • Techniki manipulacji w mediach
 • Bioetyczne aspekty świata wirtualnego
 • Komunikacja interpersonalna
 • Diagnoza psychopedagogiczna od mediów cyfrowych
 • Psychologia wychowania
 • Profilaktyka rodzinna
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni – nowoczesny, integralny program profilaktyczny
 • Metodyka pracy z osobą uzależnioną od mediów cyfrowych
 • Terapia psychopedagogiczna od mediów cyfrowych
 • Elementy psychopatologii i psychoterapii uzależnień
 • Warsztat terapeutyczny superwizowany
 • Etyka w pracy pedagoga, psychologa, terapeuty

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

PSYCHOLOGIA BIZNESU
Program studiów 200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1600 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl