Rada Pracodawców

Rada Programowa Pracodawców w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu jest inicjatywą uczelni, która ma na celu wypracowanie zmian w programach kształcenia studentów, które pozwolą na lepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia i konkurowania na rynku pracy. Dodatkowo intencją uczelni jest kształtowanie wraz z pracodawcami sylwetek absolwentów, opracowywanie nowych kierunków studiów oraz korygowanie realizowanych już programów.

W skład Rady wchodzą reprezentanci takich firm jak :

 • Hortex Holding S.A
 • WITD
 • Urząd Miasta Radomia
 • Instytut Technologii i Eksploatacji PIB
 • Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
 • Polski Tytoń S.A.
 • Altria Radom Sp.z.o.o.
 • AŚ Radom
 • 42 Baza Lotniczo Szkoleniowa
 • Rosa Bud Radom
 • Bank Pekao S.A.
 • Trend Glass Sp.z.o.o
 • Urząd Miasta w Kozienicach