Finanse

Nauka to inwestycja w przyszłość i lepsze życie. Współczesna organizacja spraw finansowych pozwala na to, aby studia były dostępne dla każdego. Wyższa Szkoła Handlowa jest uczelnią samofinansującą się, nie dostaje żadnych dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów kształcenia, w związku z tym za naukę w WSH pobierane jest czesne.

FAKT: Według badań CBOS, ponad 90% Polaków uważa, że warto zdobywać wyższe wykształcenie. Oprócz realizacji ambicji, jednym z najważniejszych powodów, które wymieniają są zarobki. Z badań wynika, że osoba z dyplomem wciąż ma większe szanse na uzyskanie dobrze płatnej pracy.