Czesne na studiach podyplomowych

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. WSH jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia.

STUDIA PODYPLOMOWE

Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty w dwóch ratach (za semestr zimowy i za semestr letni) oraz rozłożenia opłaty semestralnej na 4 raty. Słuchacze nie opłacają opłaty rekrutacyjnej. Uczelnia proponuje skorzystanie z atrakcyjnych PROGRAMÓW ZNIŻKOWYCH.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

KIERUNEK CZESNE za semestr Liczba semestrów Harmonogram opłat
Koordynator kontroli zarządczej 1 800 2 Pobierz
Inspektor ochrony danych 1 800 2 Pobierz
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa 1 800 2 Pobierz
Etyka i filozofia 1 500 2 Pobierz
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi w nowej perspektywie 2021-2027 1 800 2 Pobierz
Psychologia dzieci i młodzieży 1 600 2 Pobierz
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 1 200 3 Pobierz
Rachunkowość budżetowa 1 600 2 Pobierz
Nowoczesny menedżer sprzedaży 2 000 2 Pobierz
Zwalczanie przestępczości gospodarczej i podatkowej 1 600 2 Pobierz
Psychologia biznesu 1 600 2 Pobierz
Mediacje rodzinne 1 500 2 Pobierz
Organizacja i zarządzanie w administracji 1 400 2 Pobierz
Zarządzanie zasobami ludzkimi 1 600 2 Pobierz
Studia menedżerskie 1 600 2 Pobierz
Zarządzanie oświatą 1 200 2 Pobierz
Rachunkowość i podatki 1 500 2 Pobierz
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace 1 500 2 Pobierz
Administracja publiczna 1 400 2 Pobierz
Grafika komputerowa i multimedialna 1 700 2 Pobierz
Przygotowanie pedagogiczne 1 200 3 Pobierz
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1 200 3 Pobierz
Logopedia z emisją głosu 1 800 4 Pobierz
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1 200 3 Pobierz
Coaching i mentoring 1 800 2 Pobierz

 

OPŁATY DODATKOWE:

  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł