Czesne na studiach podyplomowych

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. WSH jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest uczelnią, która od wielu lat utrzymuje czesne na niezmiennym poziomie.

STUDIA PODYPLOMOWE

Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty w dwóch ratach (za semestr zimowy i za semestr letni) oraz rozłożenia opłaty semestralnej na 4 raty. Słuchacze nie opłacają wpisowego ani opłaty rekrutacyjnej. Uczelnia proponuje skorzystanie z atrakcyjnych PROGRAMÓW ZNIŻKOWYCH.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

KIERUNEK CZESNE za semestr Liczba semestrów
Organizacja i zarządzanie w administracji (pobierz harmonogram opłat) 1500 2
Bezpieczeństwo i higiena pracy (pobierz harmonogram opłat) 1600 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi (pobierz harmonogram opłat) 1500 2
Studia menedżerskie (pobierz harmonogram opłat) 1500 2
Menedżer sprzedaży i relacji z klientem (pobierz harmonogram opłat) 1500 2
Zarządzanie oświatą (pobierz harmonogram opłat) 1200 2
Rachunkowość i podatki (pobierz harmonogram opłat) 1500 2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace (pobierz harmonogram opłat) 1500 2
Zamówienia publiczne (pobierz harmonogram opłat) 1500 2
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji (pobierz harmonogram opłat) 1800 2
Administracja publiczna (pobierz harmonogram opłat) 1500 2
Grafika komputerowa i multimedialna (pobierz harmonogram opłat) 1500 2
Administrator sieci komputerowych (pobierz harmonogram opłat) 1500 2
Programowanie i bazy danych (pobierz harmonogram opłat) 1700 2
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (pobierz harmonogram opłat) 1200 3
Przygotowanie pedagogiczne (pobierz harmonogram opłat) 1500 3
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika (pobierz harmonogram opłat) 1200 3
Logopedia z emisją głosu (pobierz harmonogram opłat) 1700 4
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (pobierz harmonogram opłat) 1300 3
Edukacja i wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmu (pobierz harmonogram opłat) 1600 2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (pobierz harmonogram opłat) 1200 3
Coaching i mentoring (pobierz harmonogram opłat) 1700 2
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu (pobierz harmonogram opłat) 1200 3
Mediator i kurator sądowy (pobierz harmonogram opłat) 1500 2
Neurologopedia (pobierz harmonogram opłat) 1800 2
Psychopedagogika i wsparcie rodziny (pobierz harmonogram opłat) 1500 2
Psychologia transportu (pobierz harmonogram opłat) 1500 2
Psychologia sportu (pobierz harmonogram opłat) 1500 2
Zarządzanie operacyjne – Operations Management (pobierz harmonogram opłat) 1800 2
Compliance w organizacji (pobierz harmonogram opłat) 1800 2
Mediacje rodzinne (pobierz harmonogram opłat) 1500 2

 

OPŁATY DODATKOWE:

  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

 

 

DO POBRANIA: