Warunki rekrutacji

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest największą uczelnią niepubliczną w regionie. Jest liderem w zakresie nauk administracyjnych, pedagogicznych i społecznych. WSH umożliwia zdobycie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zgodnego z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wymagane dokumenty:

Informujemy, że przy składaniu dokumentów nie uiszcza się opłaty rekrutacyjnej.

 

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się cały rok. Poszczególne kierunki studiów uruchamiane są od października do kwietnia każdego roku akademickiego. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ofercie WSH obecnie znajduje się ponad 20 kierunków studiów podyplomowych, więcej informacji znajdziesz tu: KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ZAMÓW BEZPŁATNY INFORMATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH!

Aby zamówić bezpłatny informator należy wysłać e-mail ze swoim dokładnym adresem, imieniem i nazwiskiem na adres: podyplomowe@wsh.pl