Rekrutacja studia podyplomowe

Program studiów podyplomowych realizowanych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu jest dostosowany do aktualnych wymogów rynku pracy i oferuje najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną z wielu dziedzin. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów specjalistycznych i ćwiczeń, konwersatoriów z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych: case studies, warsztatów, projektów. Kadrę wykładowców i trenerów stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni i specjaliści – praktycy.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty:

 

Informujemy, że przy składaniu dokumentów nie uiszcza się wpisowego ani opłaty rekrutacyjnej.

 

 

WARUNKI NABORU

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów. Uruchomienie studiów na poszczególnych kierunkach zależy od zainteresowania słuchaczy i uwarunkowane jest liczbą chętnych nie mniejszą niż 15 osób. Nabór na studia prowadzony jest tradycyjnie lub on-line.

TERMINY NABORU

Studia podyplomowe rozpoczynają w semestrze zimowym lub letnim. Wybrane programy uruchamiane są dwa razy do roku. Rekrutacja na semestr zimowy trwa do 30 września. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do czasu wyczerpania wolnych miejsc.

CZESNE

Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty w dwóch ratach (za semestr zimowy i za semestr letni) oraz rozłożenia opłaty semestralnej na 4 raty. Słuchacze nie opłacają wpisowego ani opłaty rekrutacyjnej. Uczelnia proponuje skorzystanie z atrakcyjnych PROGRAMÓW ZNIŻKOWYCH.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, odbycie praktyk zawodowych (na kierunkach studiów kwalifikacyjnych), zdanie egzaminów z wyznaczonych przedmiotów oraz/lub napisanie i obrona pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia podyplomowe w WSH realizowane są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się, co dwa lub trzy tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych. Program studiów obejmuje od 180-640 godzin zajęć dydaktycznych, które w zależności od kierunku realizowane są w ciągu dwóch, trzech lub czterech semestrów.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych: case studies, warsztatów, projektów. Kadrę wykładowców i trenerów stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz specjaliści-praktycy. Zajęcia prowadzone są w salach dydaktycznych Uczelni wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt multimedialny. Słuchacze studiów podyplomowych podczas zjazdów korzystają z bezpłatnego serwisu kawowego oraz lunchu przygotowywanego przez uczelnię.